Uddannelse

Aalborg Universitet viser vej

Aalborg Universitet er det universitet i Danmark, hvor flest børn af ikke-akademikere gennemfører en universitetsuddannelse.

Universitetet er på den måde et flagskib i kampen mod den negative sociale arv. Desværre sejler skibet meget ensomt, det står nemlig rigtigt skidt til i det øvrige uddannelsessystem. Muligheden for at bryde den negative sociale arv har altid været et socialdemokratisk kernepunkt, og derfor er det vigtigt, at universiteterne i resten af Danmark tager ved lære af Aalborg. Regeringen har gentagnee gange på skrift og i tale slået fast, at det er et vigtigt mål, at flere danskere får en uddannelse, og at det er et særligt mål, at den negative sociale arv brydes, således at f.eks. flere uden stor tradition for uddannelse i familien også gennemfører en uddannelse. Anders Fogh udtalte ved åbningsdebatten i 2002, at man i Danmark skal kunne gå fra at være bistandsklient til at være bankdirektør. Til trods for kontraktpolitikken er vi ikke kommet dette mål nærmere. Desværre er risikoen for at blive bistandsklient mange gange større, hvis dine forældre er bistandsklienter, end hvis de har en uddannelse. Uddannelse er derfor nøglen til at bryde den negative sociale arv. Antallet af danskere uden for arbejdsmarkedet med en erhvervskompetencegivende uddannelse er markant lavere end for dem helt uden uddannelse. Denne udvikling bliver stærkere og stærkere efterhånden som mange af de ufaglærte job flytter til udlandet. Det er derfor vigtigt, at vi indretter vores samfund på en sådan måde, at vi stimulerer alle børn og unge til at tage en uddannelse. Det er vi desværre ikke specielt gode til i Danmark, hverken når det gælder korte eller lange uddannelser. Der er i dag 15 pct. af de unge i alderen 20 til 24 år, der ikke har en uddannelse ud over folkeskolen. Det er flere end i en lang række andre lande. For de lange videregående uddannelser forholder det sig desværre sådan, at Danmark er det land i Norden, hvor absolut færrest uddanner sig fra et universitet. Således er det fx kun 11 pct. af danske mænd og 15 pct. af danske kvinder, der læser på universitetet, mens det tilsvarende i Finland er 18 pct. af mændene og 21 pct. af kvinderne. Samtidig er de, der rent faktisk tager en universitetsuddannelse oftest børn af akademikere. Men sådan er det ikke i Aalborg. Vores universitet er det universitet, der er bedst til at bryde den sociale arv i Danmark. På Aalborg Universitet er der plads til folk fra alle samfundslag – et faktum vi kan være stolte af. Ifølge studiechef Preben Sørensen skyldes denne brede appel, at Aalborg Universitet indretter hverdagen meget, som man gør det på en almindelig arbejdsplads. En indretning der også har givet vores universitet Danmarks rekord i gennemførte uddannelser. Danmarks øvrige universiteter har derfor meget at lære af Aalborg. Vi har derfor stillet Forskningsminister Helge Sander og Undervisningsminister Bertel Haarder flere spørgsmål om, hvad regeringen har tænkt sig at gøre for at få flere til at læse på universitetet, og om de har tænkt sig at tage ved lære af Aalborg Universitet. Det er utroligt vigtigt for sammenhængskraften i det danske samfund, at vi får brudt den sociale arv. Der er i dag store uligheder mellem børn af forældre med uddannelse og børn af forældre uden. De danske universiteter er for dårlige til at bryde den sociale arv, det skal der gøres noget ved, og her viser Aalborg Universitet heldigvis vejen.