Aalborg

Aalborg Vest under vand

KLOAKKER:Jeg må sige, at jeg blev noget overrasket, da jeg læste Aalborg-sektionen onsdag 23.8. Her udtalte kloakforsyningschef Bjarne Nielsen, at der er styr på kloaknettet i Aalborg. Han mener ikke, at der er nogen problemer. I Aalborg er der modsat mange andre kommuner ikke noget vedligeholdelsesefterslæb på kloaknettet. Disse udtalelser står mildt sagt i skærende kontrast til den brutale virkelighed mange mennesker i Aalborg Vest befandt sig i mandag d.21.8. Her væltede kloakvand op af afløbene og ind i kældrene. Eksempelvis skulle Bjarne Nielsen have aflagt visit i min egen gade Scheleppegrellsgade. Her var der livlig aktivitet i de fleste kældre, hvor vand og slam stod i 30-50 cm højde. Mange andre gader havde nøjagtig de samme problemer. Og - det var ikke første gang. Langt fra. Men - det er jo ikke kun Aalborg Vest, der har problemer. Vejgaard og Øgadekvarteret mærker også konsekvenserne af klimaændringerne. I disse bydele har kommunen så valgt at etablere 2 nye udløbsledninger og et overløbsværk på Østre Havn. Det nye system er ovenikøbet en gevinst for miljøet, fordi den samlede udledning af regnvand og spildevand til Limfjorden reduceres betydeligt. Hvorfor er der dog ikke afsat midler til at beskytte Aalborg Vest mod vandmasserne? Og hvordan når kloakforsyningschefen frem til konklusionen om, at der er styr på kloakforholdene, når det så indlysende ikke er tilfældet. Jeg vil meget gerne have svar fra Bjarne Nielsen på disse spørgsmål.