Aalborg vil bruge færre private opholdssteder

De seneste år er priserne på opholdsstederne steget så kraftigt, at Aalborg Kommune nu er klar til at lade en del af de 14-17 årige børn blive hjemme og i stedet sætte ind med bistand i deres nærmiljø. Kommunen sparer på den konto minimum 10 millioner kroner om året.

I går behandlede socialudvalget sagen, og det blev vedtaget at fortsætte udviklingsplanerne, så politikerne i efteråret kan tage endelig stilling. Men udvalget er enig i at spare udgiften til opholdsstederne. Socialrådmand Birgit Ekstrøm (S) tøver ikke med at kalde den nye indsats overfor truede 14-17 årige en kvalitetsforbedring: - Vi kan gøre det bedre og billigere, ikke mindst fordi vi er meget opmærksomme på, at det, vi tilbyder, passer det enkelte barn. Det er ikke en discountløsning, bemærker rådmanden, men tilføjer samtidig, at der også er opholdssteder, der er rigtig gode: - Dem vil vi også fortsat gøre brug af, og vi kan ikke undvære opholdssteder helt. Men vores bekymring har længe i udvalget gået på dels prisen dels det, at vi ikke selv i særlig høj grad har haft indflydelse på de metoder, man har brugt på stederne, forklarer Birgit Ekstrøm. 20 børn tages hjem Budgettet for i år er overskredet med seks millioner kroner, og derfor sætter kommunen allerede ind med færre anbringelser fra efteråret. Socialrådmanden afviser, at planerne har noget at gøre med de seneste sex- sager på to nordjyske private opholdssteder. - Vi var i gang med at drøfte dette, inden sagerne opstod, siger hun. Kommunen har i øjeblikket ikke et præcist tal på, hvor mange børn og unge der er anbragt på opholdsstederne: - Vi er i gang med at undersøge det, siger Birgit Ekstrøm. Hun regner med, at cirka 20 børn kan tages hjem fra opholdsstederne til Aalborg Kommunes tilbud udover 15 børn og unge, der i forvejen skulle være kommet hjem. I Aalborg Kommune er man parat til at sætte forskellige projekter i værk, så de truede børn og unge får den rette støtte. Det kan være i form af specielle skoletilbud, i form af hjemmme-hos-pædagoger, socialpædagoger, kontaktpersoner og det såkaldte jægerkorps. Kommunen har derudover et botilbud, som skal rettes ind, så man undgår anbringelse på et opholdssted. Socialudvalget har også planer om at oprette et netværk for truede børn og unge anbragt i familiepleje. Bekymret forsker Socialforsker Karin Kildedal fra Aalborg Universitet siger, at hun godt forstår, at Aalborg og andre kommuner reducerer brugen af private opholdssteder. - Kvaliteten af opholdsstederne har ikke alle steder været lige god, siger hun. Hun frygter imidlertid for konsekvenserne, hvis udgangspunktet primært er at spare penge. - Det kan godt bekymre mig, at kommunerne ændrer kurs på dette område netop nu, hvor mange kommuner er spændt hårdt for økonomisk, fordi de så fristes til at slække på kvaliteten. Mit ønske er, at kommunerne virkelig sætter ressourcer af til at udvikle nye metoder, målrettet mod at behandle præcis denne gruppe børn bedre i deres nærmiljø. Sker det, kan facit nemlig godt blive et tilbud, som er bedre end det, nogle af opholdsstederne hidtil har kunnet præstere, siger Karin Kildedal.