Børnepasning

Aalborg vil kokkerere i kommunens institutioner

Aalborg vil have mulighed for at lave mad i de nuværende køkkener i kommunens daginstitutioner - kravene, der i dag stilles, er for hysteriske, mener rådmand

Fra 2010 skal alle børn i daginstitutioner have et sundt måltid mad, i Aalborg vil man gerne give mulighed for at tilberede mad i de nuværende køkkener i daginstitutionerne. Arkivfoto: Lars Pauli

Fra 2010 skal alle børn i daginstitutioner have et sundt måltid mad, i Aalborg vil man gerne give mulighed for at tilberede mad i de nuværende køkkener i daginstitutionerne. Arkivfoto: Lars Pauli

Senest fra 1. januar 2010 skal alle børn i landets daginstitutioner have et sundt måltid mad, der skal betales af forældrene. Landets kommuner er i fuld gang med forberedelserne, og Aalborg er ingen undtagelse. Her sætter man spørgsmålstegn ved de høje krav, der sættes til daginstitutionernes køkkener, hvis der skal laves mad til børnene herfra. - Vi vil udfordre regeringen på, hvorfor det skal være industrikøkkener, der skal lave mad til børnene, siger familie- og beskæftigelsesrådmand, Mai-Britt Iversen (S), der peger på, at daginstitutionerne har køkkener i dag. Hun understreger, at man nødvendigvis ikke behøver at lave mad hver dag i køkkenerne, men at det bør være en mulighed, som de enkelte daginstitutioner kunne benytte sig af, hvis de ønsker det - og regeringen vel og mærke vil lempe på reglerne. Mai-Britt Iversen mener, at det vil koste 50 mio. kr., hvis køkkenerne i daginstitutionerne skal leve op til de krav, som fødevaremyndighederne har til madlavning. men kravene er også overdrevne, mener hun. - Jeg synes, at vi er lidt for hysteriske, hvad det angår, og det må du godt citere mig for. Hun peger på, at daginstitutionernes køkkener ser fine ud. - Hvis man kigger på dem, så er de nyvaskede og rene. På spørgsmålet om madordningen ikke kommer til at trække pædagogiske kræfter ud af daginstitutionerne, siger rådmanden: - Vi skal ikke tage pædagogerne ud af deres daglige pædagogiske arbejde. I øjeblikket arbejder forvaltningen på at finde ud af, hvordan kommunen lever op til de nye krav. - Vi er ved at finde ud af, hvilke udbydere, der er, og hvem der vil være med. Ifølge velfærdsministeriet vil madordningen gennemsnitligt koste 300 kr. pr. måned for de børn, der ikke er omfattet af friplads eller søskenderabat. Mai-Britt Iversen peger på, at forældrene i forvejen bruger penge på børnenes madpakker. - Vi sparer jo penge, når vi ikke skal smøre madpakker, siger hun. Familier med en relativt lav indkomst vil blive tilgodeset og forældre med fuld friplads skal ikke betale. Beslutningen om mad i daginstitutionerne er blevet taget i forbindelse med finanslovsaftalen for 2008.