Lokalpolitik

Aalborg vinder i kamp om vejmedarbejdere

Fordelingen af amtets medarbejdere kan give skævhed mellem store og små kommuner

NORDJYLLAND:Aalborg tegner foreløbig til at blive den store vinder, når en del af amtets medarbejdere skal fordeles på de ny kommuner i Nordjylland. Det gælder f.eks. vejområdet, hvor Aalborg står til at overtage 11 af amtets nuværende medarbejdere. Arbejdet med at lave fordelingen, at de 1300 medarbejdere, som amtet skal afgive til de ny kommuner, er i fuld gang. Ud af et halvt hundrede medarbejdere i amtets vejafdeling står en snes til at få job ved staten, mens omkring 30 har udsigt til et job i en af de ny kommuner. Ingen kan regne med at få beskæftigelse ved den ny region. Forslaget til fordeling giver også diskussion om, hvorvidt store kommuner får for stor en del af kagen, hvorimod kommunerne med et mindre befolkningstal men måske med mange kilometer vej, der i dag er amtsvej, måske ikke får en retfærdig behandling. På en række områder er amtets medarbejdere fordelt mellem kommunerne ud fra, hvad kommunernes indbyggertal er. - Det gælder f.eks. vejområdet, og her kan man diskutere, om fordelingen af medarbejdere på de ny kommuner måske snarere burde ske ud fra, hvor mange kilometer amtsvej, som de nu har, siger formanden for den nordjyske kommuneforening Kristian Schnoor (S), der er borgmester i Sejlflod. Den matematiske udregning ud fra kommunens befolkningstal viser, at Læsø vil være berettiget til 0,13 medarbejder fra amtets vejafdeling. Blandt de øvrige kommuner ligger Rebild lavest med ikke engang to medarbejdere, mens Vesthimmerlands Kommune og den ny Jammerbugt Kommune eksempelvis hver kan regne med en par medarbejdere. Frederikshavn og Hjørring kommuner står hver til omkring fire medarbejdere. Blandt politikerne i de ny kommuner med lavest befolkningstal, tager man dog fordelingen af vejmedarbejderne roligt. I Fjerritslev Kommune, der bliver en del af den ny Jammerbugt Kommune, siger borgmester Otto Kjær Larsen (V): - Selvfølgelig vil vi gerne have så mange ressourcer som muligt tilført, og jeg har fået oplyst, at vi vil få en lille fordel ud af det, hvis der blev lavet en fordeling ud fra, hvor mange kilometer af de nuværende amtsveje, der kommer til at ligge i de ny kommuner. Men det er meget lidt, vi vil vinde ved det, og det er ikke noget, som jeg agter at gøre noget ved. Han peger på, at den ny Jammerbugt Kommune kommer til at bestå af kommuner, der nu er meget forskellige. Befolkningstætheden i Aabybro Kommune er f.eks. mere end det dobbelte af, hvad den er i Fjerritslev, hvor der er en stor koncentration af indbyggere i byområder, mens den koncentration i byområder er lav i Fjerritslev Kommune. Fordelingen af vejmedarbejdere er heller ikkke noget, der hidser Løgstørs borgmester Jens Lauritzen (V) op: - Jeg synes ikke, at det er det største problem, vi har i forbindelse med strukturreformen. Fordelingen af medarbejderne ud fra de ny kommuners indbyggertal kan måske også begrundes med, at udgifterne til vejvedligeholdelse, snerydning og til cykelstier kan være større i en kommune med højt indbyggertal, mens der i et tyndt befolket område måske ikke altid er et helt så stort behov, siger Jens Lauritzen. Hans borgmesterkollega i Nørager, Poul Larsen (K), ser heller ikke det helt store problem, selv om den ny Rebild Kommune er den af de større kommuner, der overtager færrest vejmedarbejdere. Rebild Kommune kommer foruden Nørager til at bestå af Støvring og Skørping. Poul Larsen siger: - Men man kunne måske forestille sig en model, hvor der både blev taget hensyn til indbyggertal og antal kilometer amtsvej i kommunen. På den anden side, tror jeg ikke ,at en fordeling alene ud fra befolkningstal vil give de store problemer, siger Poul Larsen.