Kraftig forurening flere steder i Aalborg

Aalborg Kommune har nedsat en arbejdsgruppe, hvis arbejde har første prioritet efter at have læst en ny rapport fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om forurening, der udgør en risiko for jord, grundvand og drikkevand

En rapport fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse viser, at der er kraftig forurening med PFAS på bl.a. Flyvestation Aalborg, nu skal konsekvenserne undersøges. Foto: Martin Damgård

En rapport fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse viser, at der er kraftig forurening med PFAS på bl.a. Flyvestation Aalborg, nu skal konsekvenserne undersøges. Foto: Martin Damgård

AALBORG:Efter at have læst en ny rapport fra Forsvarets Ejendomsstyrelse om forurening med det potentielt sundhedsskadelige stof PFAS har Aalborg Kommune nedsat en arbejdsgruppe, der ifølge forvaltningen skal undersøge, om man i Aalborg har en forureningssituation ”svarende til den meget omtalte forureningssag fra Korsør med forurening af græsningsarealer og overfladevand”.

Rapporten fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen, som for nylig landede på kommunens bord, har givet dybe panderynker, for undersøgelserne viser ifølge miljø- og energiforvaltningen ”områder med kraftig forurening med PFAS på Flyvestation Aalborg og Nr. Uttrup Kaserne (Aalborg Kaserner, red,) og øvelsesplads, som udgør en risiko for forurening af jord, overfladevand, herunder Limfjorden samt grundvand og drikkevand”.

Der er også fundet kraftig forurening med PFAS på Aalborg Kaserner.  Foto: Martin Damgård

Der er også fundet kraftig forurening med PFAS på Aalborg Kaserner. Foto: Martin Damgård

- Vi tager det alvorligt

I forhold til om borgerne skal være bekymrede, siger fungerende miljørådmand Per Clausen (EL).

- Jeg vil i hvert fald sige, at vi tager det alvorligt, og vi vil have det undersøgt. Nu synes jeg, at man skal afvente det, som vi finder ud af, og vi vil gøre det så hurtigt som overhovedet muligt.

Han forsætter.

- Uanset, hvad jeg siger, så vil folk alligevel være urolige, og det er der ikke noget at sige til. Men det kan vi heller ikke udelukke, at de skal være. Vi ved jo ikke, hvor slemt det her er. Der er jo tale om alvorlige stoffer, Som vi i Korsør har set kunne blive spredt rigtig meget. Så det er en alvorlig sag, som kræver, at vi reagerer på det hurtigt, og det er også derfor, at vi har nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder og siger, at det her har første prioritet også i forhold til andre opgaver, der måtte være.

Fungerende miljø- og energirådmand Per Clausen (EL) mener ikke, at man kan tage sagen alvorligt nok. Arkivfoto: Claus Søndberg

Fungerende miljø- og energirådmand Per Clausen (EL) mener ikke, at man kan tage sagen alvorligt nok. Arkivfoto: Claus Søndberg

Unedbrydelig

PFAS (PerFluoreredeAlkylSyrer) er en gruppe af flere tusinde stoffer, herunder bl.a. PFOS og PFOA, og er vandopløseligt og udvaskes til grundvand og overfladevand.

Det er en kedelig størrelse, for det er en unedbrydelig miljøgift, som kan ophobes igennem fødekæder til dyr og mennesker og er potentielt sundhedsskadeligt selv ved lave koncentrationer.

I sagen fra Korsør er der målt store mængder af PFOS på først Korsør Rensningsanlæg og senere i nærheden af brandskolen i Korsør. Undersøgelser viser, at PFOS’en i Korsør sandsynligvis stammer fra brandskolen, hvor man tidligere brugte brandskum, som indeholdt PFOS. Korsør Kogræsser og Naturplejeforening har brugt græsområderne i nærheden af brandskolen til deres køer og kalve. Dette kød har senere vist sig at indeholde store mængder af PFOS. Kødet er blevet solgt i lokalområdet, og flere mennesker har efterfølgende fået målt værdier af PFOS i blodet, som er langt over normalen.

Anvendt i 60 år

PFAS-forbindelser har været anvendt i mange produkter i mere end 60 år, f.eks. i maling, imprægnering af tekstiler, tæpper, læder, overtøj, i almindelige husholdningsprodukter som bagepapir, madpapir, pizzabakker samt ikke mindst i brandslukningsskum.

Aalborg Kommune har nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der skal se på konsekvenserne af forureningerne.. Foto: Martin Damgård

Aalborg Kommune har nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der skal se på konsekvenserne af forureningerne.. Foto: Martin Damgård

I forhold til drikkevand er der også ifølge miljø- og energiforvaltningen fundet PFAS ”i det øverste grundvand på Forsvarets arealer”. Men indtil videre ikke i niveauer, der kan måles i drikkevandet ved de almene vandværker.

- Vi er bekymrede, vi skal have undersøgt alting, og så vidt jeg ved, er der et eller andet med, at man har man taget noget hø fra det her område, som måske er forurenet, og det har indgået i foder.

Hvilket område er der tale om?

- Det som Forsvaret har, og så vidt jeg har forstået har man leveret noget hø til foder til nogle dyr i nærheden. Det er så ikke så stort et problem, som i Korsør. For der er et af problemerne, at nogle mennesker har spist kød fra det samme område hele tiden, og det er klart, at hvis det i stedet har indgået i den almindelige produktion hele tiden, så bliver det meget mere spredt og udtyndet. Det er ikke det samme, men selvfølgelig er det dybt problematisk.

Muligt påbud

Der skal formentlig også inddrages eksterne konsulenter i arbejdet, men det er en udfordring, da der ikke er mange, der har erfaring med området. Kommunen undersøger også, om der skal gives et påbud til Forsvaret om oprydning på arealerne.

- Det er jo Forsvaret, altså ejeren af jorden, der skal rydde op efter sig. I hvert fald hvis det er sket efter 2001, som jeg har forstået. Derfor skal Forsvaret rydde op, og vi vil undersøge om der er grundlag for at give Forsvaret et påbud, siger Per Clausen.

I forhold til risikoen for PFAS i drikkevandet, blev vandværker i nærheden af brandøvelsespladser screenet tilbage i 2014, men her blev der ikke fundet PFAS over detektionsgrænsen. Siden er det blevet en fast del af vandværkernes kontrolprogram

- De målinger som vi fik i 2014 må vi følge op på, for der er jo en risiko for, at det der findes i det øvre grundvand, siver længere ned.

Hvad er risikoen for borgerne?

- Vi kan ikke sige andet end, at den kan være der, og hvis den er, så er det dybt problematisk.

Kommunen skal også i kontakt med sundhedsmyndighederne.

- Et forfærdeligt griseri

- Vi kan ikke tage det her alvorligt nok, for det er rigtig alvorligt, og det er selvfølgelig helt forfærdeligt, at man har svinet med det stof i så mange år uden tilsyneladende at have styr på, hvor farligt, det var. Det er selvfølgelig noget forfærdeligt griseri, som er sket i fortiden, siger rådmanden.

PFAS-forbindelserne PFOS og PFOA har været forbudt at anvende siden henholdsvis 2006 og 2011. PFOS har været forbudt i brandslukningsskum siden 2011, men produktet kan stadig indeholde én procent, uden at det skal fremgå.

Ifølge kommunikationskonsulent Martin Særmark-Thomsen fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er de steder, man har undersøgt og konstateret forurening, steder, hvor man har haft brandslukningsøvelser.

- Fra Forsvarets side har vi rimelig godt styr på, hvor vi har gjort det. Der dukker selvfølgelig stadig ting op, hvor der kommer nogle folk og siger, at på et tidspunkt har man for årtier siden haft en aktivitet et eller andet sted, og det får vi også undersøgt, siger Martin Særmark-Thomsen.

Oliekar

Når man har lavet brandøvelser på Forsvarets arealer har man typisk slukket brand i et stort oliekar på den enkelte plads.

Ifølge Martin Særmark-Thomsen er den umiddelbare vurdering, at man ikke har en situation som i Korsør.

I forhold til høstning på arealerne har man endnu ikke et overblik. Det samme gælder spørgsmålet om en mulig oprensning. Hvis man skal bortgrave alt jord, hvor der kan måles forurening, skal man ”flytte enorme mængder jord”, ligesom det er svært at jordbehandle, og endelig er det ifølge Forsvaret en bekostelig affære.

- Det er et meget stort internationalt fokuspunkt, hvad vi stiller op med de her forureninger, fordi de er så svære at håndtere, siger Martin Særmark-Thomsen.

Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.