Sag om tragisk dødsulykke på skole slut: Bøde til skovfirma

Ejer af skovservicefirma dømt for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen

Flaget gik straks på halv på Gug Skole efter den tragiske ulykke. Arkivfoto

Flaget gik straks på halv på Gug Skole efter den tragiske ulykke. Arkivfoto

AALBORG:Sagen om den tragiske ulykke, hvor en ni-årig pige blev dræbt af en traktor med buskrydder, mens hun legede på Gug Skoles område, har nu fundet sin endelige afslutning.

Ejeren af entreprenørfirmaet Brøndbjerg Skovservice, Jan Lauridsen, var mandag ved Retten i Aalborg tiltalt for overtrædelse af Arbejdsmiljølovens § 83 og § 82 for at have været "ansvarlig for, at en buskrydder/knuser monteret bag på en traktor ikke blev anvendt sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt".

Efter de to paragraffer kan der "pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes arbejdsgiveren som forsætlig eller uagtsom".

Anklagemyndighedens krav var en bødestraf på 40.000 kroner.

Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen af det politiet tidligere har kaldt "visse sikkerhedsmæssige ting" kan henføres til en eller flere "til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan".

I dette tilfælde skete den tragiske ulykke den 1. marts 2019 omkring klokken 12.40, hvor den niårige pige legede i et buskads i kanten af boldbanerne ved Gug Skole. Traktoren med buskrydderen, der blev ført af en 23-årig ansat i Brøndbjerg Skovservice, var i gang med at arbejde i området og ramte den niårige, der blev dræbt på stedet.

Der blev efter en længere politimæssig efterforskning ikke rejst tiltale mod den 23-årige traktorfører for uagtsomt manddrab.

I retten erkendte ejeren af den 23-åriges arbejdsplads Brøndbjerg Skovservice sig skyldig i overtrædelserne af arbejdsmiljøloven.

- Jeg vil bare gerne have sagen afsluttet, lød det lavmælt fra en berørt Jan Lauridsen, der ikke havde en forsvarer med til sagsbehandlingen.

Anklager Morten Sønderby konstaterede derefter, at sagen så måtte kunne afsluttes med en såkaldt indenretlig bødevedtagelse. Og det var dommer Mai-Britt Bæk Johansen enig i.

Brøndbjerg Skovservice skal desuden betale en erstatning til pigens forældre i form af begravelseshjælp, ligesom der blev taget forbehold for yderligere erstatningskrav.