Aalborgenserne ta'r for meget sol

Lukning af seks solarier og nye arealer med skygge skal mindske kræftrisiko.

Et liv i skyggen er sædvanligvist udtryk for noget negativt, men udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling lancerer nu en plan, der skal få flere til at vælge solen fra til fordel for mere tid i skyggen. Det sker med et oplæg til en solpolitik, der gennemført skal gøre Aalborg til en solsikker kommune efter Kræftens Bekæmpelses koncept. - Det handler om at skabe solsikre rammer på vores institutioner og skoler samt give folk mulighed for at finde skygge på offentlige steder samt give information og anbefalinger til alle borgere i Aalborg Kommune om at passe på solen, siger rådmand for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen. Den umiddelbart mest tydelige følge af forslaget, hvis det gennemføres i sin nuværende form, vil være, at seks solarier fordelt med fem i Haraldslund og et i Vadumhallen vil blive fjernet. Ville mere end symbolpolitik Udvalget drøftede at fjerne solarierne allerede sidste år i kølvandet på, at problematikken var rejst af Venstres sundhedspolitiske ordfører Birgitte Josefsen. - Vi nåede imidlertid frem til, at det bare ville være symbolpolitik at slukke seks solarier. Derfor besluttede vi os for at arbejde frem mod en decideret solpolitik for hele kommunen, siger Thomas Kastrup-Larsen, der begrunder initiativet med den alarmerende udvikling i antallet hudkræfttilfælde. - I løbet er de seneste 30 år er antallet af hudkræfttilfælde fordoblet for mænd og tredoblet for kvinder, og hudkræft har i værste fald dødelig udgang. Det er vi nødt til at gøre noget ved, siger Thomas Kastrup-Larsen, der gerne ser de seks kommunale solarier få følgeskab af mange af de private. Voldsomt solarieforbrug - Der er rigtig mange solarier i Aalborg, og det er blevet utroligt billigt at bruge dem, hvilket har ført til, at der er et voldsomt solarieforbrug i byen. Ved at lukke de kommunale får vi sendt et signal om, at det ikke er sundt, siger rådmanden, der håber på, at landspolitikerne vil forholde sig til problematikken. Brug for indsats på landsplan - Man er nødt til at få diskuteret udbredelsen af solarierne, siger han. Forslaget til en solpolitik er blevet til blandt andet på grundlag af input fra en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kræftens Bekæmpelse og samtlige forvaltninger bortset fra Ældre- og Handicapforvaltningen. Ifølge oplægget vil forslaget være klar til byrådsbehandling i god tid før naturens egne solstråler for alvor udgør et problem, nemlig i januar næste år. Inden da vil forslaget komme til høring i diverse råd og udvalg.