Affald

Aalborgfirma indsamler farligt affald

AALBORG:Genvindingsvirksomheden H.J. Hansen, der har en stor afdeling i Aalborg, melder sig nu som indsamler af farligt affald. Dermed skærpes konkurrencen på det ellers meget lukkede marked for bortskaffelse af olieholdigt affald, malingsrester, syreholdige væsker, sprøjtegifte, affald fra laboratorier og deslige H.J. Hansen er Danmarks største virksomhed indenfor genvinding af råstoffer fra industrielt affald, og har ifølge selskabets direktør Jan Hoberg længe følt et behov fra industriens side for totalløsninger på affalds- og skrotområdet. - Affaldsområdet bliver stadig mere kompliceret med ny lovgivning hvert år. Derfor bør vi kunne tage hånd om alle vore kunders affaldstyper, siger direktøren for H.J. Hansen, der i forbindelse med udvidelsen af forretningen samarbejder medselskaberne AVG og Thomas Wang. Jan Hoberg forklarer, at hensigten med de nye affaldstyper ikke er at destruere eller deponere stofferne. - Det har første prioritet, at vi enten får genvundet stofferne eller på anden måde finder brugbar anvendelse af dem, siger Jan Hohberg.