Aalborgs biskop appellerer til Bush om at undgå en Irak-krig

Men en anden kirkelig røst mener, at krigen kan være nødvendig af hensyn til irakerne

NORDJYLLAND:- Det vil være dybt ulykkeligt, hvis USA påbegynder en krig mod Irak, og jeg frygter i givet fald for konsekvenserne for hele Verden. Biskop over Aalborg Stift, Søren Lodberg Hvas, Aalborg, siger således klart nej til krig mod Irak, og hans opfattelse er, at en sådan krig vil starte en ildebrand, som ingen ved hvor ender. Søren Lodberg Hvas siger til NORDJYSKE Stiftstidende, at hans håb og bøn til den amerikanske præsident George W. Bush er, at han skal finde en udvej for en fredelig løsning. - Jeg har personligt svært ved at se, at det er tvingende nødvendigt med en krig mod Irak på det foreliggende grundlag. - Der er intet der tilsiger, at krig er det eneste rigtige. Irak står jo ikke lige uden for USA"s dør klar til at overfalde det amerikanske folk. - En stor del af Verdens befolkning vil helst undgå en krig mod Saddam Hussein og Irak, og der er for mig at se ikke en folkelig opfattelse af, at en krig er bydende nødvendigt, fortsætter biskoppen og henviser til, at lande som f.eks. Tyskland og Frankrig heller ikke er fortalere for en krigsførelse. - Man kunne meget let få den opfattelse, at der måske kan være tale om bevæggrunde hos den amerikanske præsident, som vi og offentligheden over hele Verden ikke er bekendt med. At der så at sige er en skjult dagsorden. Søren Lodberg Hvas har dog ikke selv noget bud på, hvad det er. - Det må således være allersidste udvej at starte en krig mod Irak, og jeg har den helt klare holdning, at der i givet fald skal foreligge en FN-resolution om det. - Der skal så at sige fra verdenssamfundets side være en anbefaling og tilslutning til, at krig er nødvendig. Biskoppen mener også, at der er al mulig grund til at afvente resultatet af FN"s våbeninspektørers undersøgelse af, om Irak er i besiddelse af masseødelæggelsesvåben, før der tages drastiske militære skridt. Søren Lodberg Hvas giver også udtryk for, at én af de største trusler mod de vestlige samfund er en lammende kollektiv angstneurose. - Og denne neurose går på, at man bliver forskrækket over en anonym fjende som terrorisme, og dermed starter man en krig. Han har også den holdning, at terrorisme skal bekæmpes. - Et væsentligt middel i min måde at gøre det på ville bl.a. være at formindske de sociale og økonomiske spændinger og uligheder i Verden. - Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg gerne så diktatoren Saddam Hussein fjernet fra præsidentposten. Det irakiske folk har lidt helt ufatteligt under dette diktatur-styre, og mit håb er, at befolkningen må få rimelige og værdige vilkår at leve under, siger biskoppen og tilføjer, at han dog ikke selv har en opskrift på, hvordan man helt konkret fjerner Hussein fra magten. Sognepræst i Dronninglund Sogn, Ernst Hemming Larsen, har den holdning, at krig kan være nødvendig - men at det også er noget forfærdeligt noget. - Jeg er feltpræst og har været udstationeret sammen med danske soldater i Kuwait, og i den forbindelse kom jeg også ind på irakisk område. - Jeg er stadig den dag i dag overvældet af al den nød og elendighed, som vi oplevede i Irak. Befolkningen havde f.eks. drikkevand, som jeg ikke engang ville tage bad i. - For mig at se er deres situation forværret siden da, og det kan ganske enkelt ikke blive ved. Der skal skabes tålelige menneskelige forhold, og det vigtigste i den forbindelse er at få fjernet Saddam Hussein fra magten. - Så på den baggrund er en krig nok uundgåelig og nødvendig, men formålet skal være at hjælpe det irakiske folk, pointerer Ernst Hemming Larsen. Provst Marianne Christiansen, Skørping, ønsker inderligt, at der ikke bliver krig mod Irak. - Det værst tænkelige scenarium er en krig. Taberne vil altid være civilbefolkningen, som kommer til at betale en uhyggeligt høj pris. - Krig er jo ikke kun noget på et tegnebræt, men handler om brødre og søstre, der har arme og ben foruden børn, som vi selv har. - En krigs vilkår er at få folk ned med nakken, og krigen må og skal være sidste udvej for alle, mener hun. - Jeg håber, at beslutningstagerne ikke er styret af andre hensyn end at sikre fred, selv om man kunne få den opfattelse, at der også er andet, der spiller ind. Marianne Christiansen peger her på bl.a. ønsket om dominans og magt i et bestemt område af Verden, olie-interesser foruden økonomiske motiver.

Forsiden