Socialforsorg

Aalborgs bistandsklienter holder pris nede på rengøring

Private firmaer klager til konkurrencerådet

AALBORG:Aalborg Kommune lader bistandsklienter gøre rent og holder dermed prisen på rengøring i hjemmehjælpen nede på et niveau, hvor ingen private firmaer kan være med. Det er kritikken, der lyder flere steder fra i disse dage, hvor private rengørings- og hjemmeservicefirmaer studerer prislister fra landets kommuner i forbindelse med fritvalgordningen i ældreplejen. Hjemmeservicefirmaerne er blevet så rasende, at de vil klage til konkurrencerådet over Aalborg Kommune. Den dyreste kommune i landet er Skævinge med 330 kroner, og den billigste er Aalborg med 170 kroner. I Læsø Kommune, som er på en syvende plads, er prisen 291 kroner. Fritvalgordning betyder, at den ældre i kommunen selv kan vælge om han eller hun vil have gjort rent af kommunen eller et privat firma og kan selv vælge om han eller hun skal plejes af private eller kommunale hænder. Vel at mærke i begge tilfælde, hvis pensionisten er berettiget til at modtage hjælpen. Regeringen har i år gjort det muligt for private at konkurrere på hjemmehjælpen, som er delt op i rengøringsdelen og plejedelen. Og det er på rengøringsdelen, at Aalborgs pris er opsigtsvækkende lav. Aalborg Kommune har nemlig valgt at sende bistandsklienter ud at gøre rent og vaske tøj for pensionisterne i kommunen som en del af aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Problemet er bare, mener kritikerne, at det kan private firmaer ikke konkurrere med. Rengøringsfirmaet Jysk Service har tænkt sig at byde på Aalborgs rengøring i hjemmehjælpen, selv om det ikke kan løbe rundt. - Den pris kan vi slet ikke konkurrere med. De bruger jo bistandsklienter som arbejdskraft, og det må jeg som privat firma ikke i samme udstrækning. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal konkurrere på den måde, siger ejer af Jysk Service, Jonna Vall Jensen. - Men jeg byder alligevel på rengøringen, fordi jeg har kunder, som gerne vil have det. Det er kunder som får et par timers rengøring af kommunen og samtidig har mig, fortæller hun. Hun mener den rigtige pris bør være på 250 kroner pr. time. Landsformanden for hjemmeservicefirmaerne i Danmark, Vibeke Haaning, Hjørring, klager til konkurrencerådet. Aalborg Kommunes timepris på de 170 kroner er landets billigste, har hun opgjort. - Det kan ikke gøres for under 215 kroner i timen. Det er helt umuligt. Aalborg Kommune må have lavet fejl i beregningen samtidig med, at det spiller ind, at kommunen bruger gratis arbejdskraft, siger Vibeke Haaning. Hun har selv eget hjemmeservicefirma, Blæksprutten, i Hjørring. I Aalborg Kommune har man valgt at bruge uuddannet arbejdskraft i rengøringen, mens det er uddannet personale, der plejer de ældre. En kombineret pleje og rengøringstime koster 220 kroner. En time for udelukkende pleje i hjemmehjælpen er på 250 kroner, altså uden rengøring, men der er ikke mange pensionister, som skal have pleje uden at have gjort rent. - En tredjedel af vores ansatte i rengøringen i hjemmehjælpen er folk, der er bistandsklienter, på lavere løn eller får andet tilskud, siger direktør i ældre- og handicapforvaltningen i Aalborg Kommune, Niels Tikjøb Olesen. Den konservative ældrerådmand, Anni Kjeldgaard, mener, at kommunen har regnet rigtigt, og hun ser frem til at konkurrencerådet ser på prisudregningen. - Det er rigtigt, at vi har bistandsklienter i rengøringen, men det udgør ikke hele forskellen i prisen. Vi har været dygtige, fordi vi de seneste tre år har haft resultatcentre. Vi har været godt forberedte på at skulle konkurrere, siger Anni Kjeldgaard, som også peger på, at kommunerne er forpligtet til at aktivere bistandsklienter. - Vi har en aftale med vores socialforvaltning og vi tager ikke engang dem ind vi kunne, påpeger rådmanden. - Der gælder ikke samme regler for offentlige virksomheder som for private. Eksempelvis må vi ikke gå ind og tilbyde tillægsydelser, hvis en borger gerne vil have flere timer uden at borgeren er berettiget til det. Den ekstra hjælp kan et privat firma tilbyde, siger hun. I Aalborg Kommune er der i dag frit valg, så en pensionist kan vælge en privat til at gøre rent, men der er kun syv-otte brugere ud af 8766. Det nye er, at den enkelte bruger fremover kan henvende sig til kommunen, som har kontrakt med et privat firma. Dermed undgår brugeren at have en arbejdsgiverlignende funktion.