Skolevæsen

Aalborgs gymnasier vil ikke fiske i rørte vande

Ny lov med selveje og frit valg kan betyde dødsstødet for de små, hvis de ikke tilgodeses

AALBORG:Med forestående selveje og frit valg inden for gymnasieverdenen, kan det frygtes, at Aalborgs store gymnasier bliver dem, der vil give de små gymnasier i oplandet dødsstødet. Tiden arbejder for det, hvis der ikke tages særlige forholdsregler, lyder det fra Aalborg-gymnasiernes rektorer. - Videnssamfundet gør, at folk søger mod de store byer. Bosætningen på landet har tidligere været forbundet med gårdene, og dem er der efterhånden ikke så mange af tilbage, siger rektor på Nørresundby Gymnasium, Søren Hindsholm. Rektorerne fra de fire Aalborg-gymnasier er imidlertid også enige om, at det ikke bliver med deres gode vilje, at de små gymnasier i oplandet skal bukke under. I år er det Brønderslev Gymnasium, der er kommet ud med dårlige søgetal til det kommende skoleårs 1. g'er. Tidligere har det været Fjerritslev Gymnasium, som har følt sin eksistens truet. Vesthimmerlands Gymnasium har også oplevet nedturen. Frit valg betyder, at de unge kan søge det gymnasium, de vil, mens deres ønsker hidtil har været koordineret af et amtsligt fordelingsudvalg. Søren Hindsholm siger i øvrigt: - Vi er ikke indstillet på at fiske i rørte vande. Samtidig tilføjer han dog, at skolen, som i øjeblikket har omkring 600 elever i gymnasium og på hf, nok ikke vil være afvisende, hvis der stod nye og motiverede unge og bankede på. Han har imidlertid svært ved at forestille sig en skole med 1000 elever. Bekymring En ny lov om selveje til de amtsejede gymnasier er på vej og ventes vedtaget inden sommerferien på grund af amternes nedlæggelse som følge af kommunalreformen. Loven var til første behandling i tirsdags. Fra Socialdemokraternes politiske ordfører, Pernille Blach Hansen, udtryktes stor bekymring på grund af uvished omkring økonomien, over at skolerne selv kan fastsætte kapaciteten - og derved give de små skoler dødsstødet - og over manglende strategier omkring dårlige transportforbindelser over kommunale og regionale grænser. Rektor på Aalborg Katedralskole, Christian Warming, tager tråden op: - Jeg synes ikke man skal nære de store bekymringer på grund af årets søgetal, men glæde sig over, at de nordjyske gymnasier samlet er gået syv procent frem. Styrk de små - Et år går det mindre godt et sted. Et andet år er det et andet, hvad angår de mindre gymnasier. Det er imidlertid vigtigt, at man i den nye lov indføjer, at man centralt beslutter hvilken kapacitet, de enkelte gymnasier skal have. Man skal desuden sørge for at give de mindre gymnasier større taxameterbevillinger, fordi man ved, at de er forholdsvis dyrere i drift bl. a. med hensyn til valgfag. For at styrke de små gymnasier må man desuden lokalt arbejde på, at der er gode bus- og togforbindelser. Christian Warming medgiver, at Aalborgs gymnasier er søgte, også af unge udefra på grund af storbyen og oplevelserne, den kan give, men han tror også på, at de unge ser på afstanden. Personligt melder han hus forbi, når det antydes, at gymnasierne med taxametertilskud kan fristes til at blive budgettænkere og arbejde på at få flere elever i folden. Katedralskolen kan ikke rumme flere og på grund af kravene til bl. a. naturfag kan man ikke bare gå ud og leje nye lokaler. - Vi er sat til for at styrke uddannelsen i Nordjylland og ikke for at tjene penge, siger han. Naturligt valg Rektor på Aalborghus Gymnasium, Elsebeth Brander, har svært ved at se, hvor hun skulle gå på jagt for at øge elevtallet: - Vi vil gerne fylde den bygning, vi har. Det rækker for os. Vi har desuden slet ikke noget overblik over, om bygningerne skal indgå i selvejet, eller hvad man har tænkt sig. Elsebeth Brander oplyser i øvrigt, at langt størstedelen af skolens elever kommer fra det område, skolen ligger i nemlig 9000, herunder Vejgaard, samt Aalborg Øst og Sydøst for en dels vedkommende. - Vi opfatter os selv som et naturligt søgegymnasium, siger hun. På Hasseris Gymnasium, som er Aalborg-områdets mindste, glæder rektor Anders Bach Jensen sig over pæn søgning i år og tager det som udtryk for befolkningsudviklingen i området. Elever fra Nibe-området deles man om med gymnasiet i Støvring, som i år ligeledes er gået pænt frem. Søgetallene til de nordjyske gymnasier og hf-kurser bragtes i avisen i går.