Lokalpolitik

Aalborgs rolle dæmpes

Amtet opgiver at kalde nogle kommunecentre for oplandsbyer

NORDJYLLAND:Amtets udvalg for teknik og miljø søger at dæmpe det oprør, der har været på vej fra flere borgmestre mod de roller, som en række nuværende kommunecentre var udset til i fremtiden. Samtidig nedtoner amtet den rolle som landsdelscenter, som Aalborg er udset til at skulle spille i fremtiden. Ændringen betyder, at betegnelsen oplandsby bliver opgivet for en række nuværende kommunecentre. I stedet for bliver byerne i amtets oplæg til planlægningen nu kaldt områdebyer. Også betegnelsen egnsbyer i Aalborg-egnen er opgivet i det forslag til regionplan, som amtsrådet får forelagt i næste måned. De fire nuværende egnsbyer, der var udset til at blive egnsbyer i Aalborg-egnen var: Brønderslev, Dronninglund, Aabybro og Støvring. I den nuværende planlægning er byerne kommunecentre. De bliver fremover kaldt områdebyer. De 13 nuværende kommunecentre, der egentlig var udset til betegnelsen oplandsbyer, men som nu bliver kaldt områdebyer er: Sindal, Løkken, Vrå, Tårs, Byrum, Hals, Hjallerup, Pandrup, Brovst, Arden, Skørping, Farsø og Terndrup. - Der har været talt om, at oplægget var for meget præget af Aalborg, hvis rolle er udførligt omtalt. Det er nu ændret. Det har været lidt ærgeligt, at nogle borgmestre reagerede så stærkt mod oplægget. Men vi har fået den debat, som det var meningen at skabe, siger formanden for amtets udvalg for teknik og miljø Niels Kristian Kirketerp (V). Han tilføjer, at efter hans mening er det lige så vigtigt at se på, hvordan muligheder generelt bliver for at skabe vækst i Nordjylland. - Nu har vi opgivet betegnelsen oplandsby, der kunne give indtryk af, at en by indgik i en fødekæde under en større by. Nu bliver det sådan, at en områdeby er center i et lokalområde, siger næstformanden i amtets udvalg for teknik og miljø Henrik Ringbæk Madsen (S). I oplægget bliver der nu lavet ændringer vedrørende den fremtidige placering af kommuneadministration, sygehuse og bosætning. Det er nogle af de ømtålelige emner.

Forsiden