EMNER

Aalborgs skøjtebaner lå nedenfor Skovbakken

AALBORG:Fra skøjtebanen på C.W. Obels Plads midt i Aalborg lyder der hvin, latter og falden på halen-råb. Børn, unge og et par seniorer har det herligt på isen. I år er det femte gang, at Aalborg Kommune inviterer byens borgere og tilrejsende på kunst-isbane. Den is, som tidligere tiders hårde vintre dannede, laves i dag kunstigt. Da der virkelig var isvintre til kunne aalborgenserne hurtigt finde en skøjtebane. F.eks dammen ved Kjærs Mølle, søen i Østre Anlæg eller Limfjorden. Og så var der den kommunale skøjtebane i den gamle grusgrav ved Hobrovej, der var blevet anlagt i 1904. Her var der fri adgang efter kl. 5 om eftermiddagen samt på søn- og helligdage efter 12. Kom man uden for disse tider, måtte man diske op med 10 øre i entre, medens et sæsonkort kostede hele to kroner. Skøjtebanen blev oplyst af gadelygterne, som blev slukket kl.10 om aftenen. Med årene blev der opstillet en bod med varme vafler og syltetøj til de forfrosne skøjteløbere. Grusgraven kan fremvise en broget historie. Oprindeligt blev den brugt et par gange om efteråret til markeder for køer og får, ligesom børstenbindere og kleinsmede havde opstillet boder her. Ude fra landet kom bønderne kørende med deres æbler og pærer fint stablet på et lagen i bunden af deres vogne. Markederne rykkede sidst i1890'erne ind omkring kvægstaldene i Aalborg, for at give plads til sportsfolkene, og 1902 benævnes graven første gang som "den ny sportsplads". Allerede i 1890 blev her afviklet cykelvæddeløb, ligesom der blev afholdt adskillige sportsstævner, f. eks. skolegymnastikstævne i 1911, og fremme ved 1943 afholdt Dansk Arbejderidræt deres sportsuge med fodbold, boksning, brydning og atletik på grønsværen. Idrætsklubben Chang og Aalborg Fodsportsforening havde også tilholdssted i grusgraven. I de fem mørke år dannede graven ramme om alsangsstævner. Aalborgenserne afsang de nationale sange som en protest mod tyskernes tilstedeværelse i Danmark - disse stævner blev dog også afviklet andre steder i byen. Og adskillige bysbørn vil huske, da ca. 10.000 aalborgensere holdt massemøde i grusgraven 25. august 1943. Det var under augusturolighederne, der var affødt af, at modstandsmanden Niels Erik Vangsted var blevet gravsat to dage forinden om morgenen kl. 8 og ikke som bebudet om eftermiddagen. Den 23-årige bankassistent var blevet skudt af tyskerne under en våbenmodtagelse ved Madum sø. Myndighederne havde fået begravelsen rykket frem for at undgå eventuelle uroligheder. Men denne beslutning gav netop stødet til de næste dages strejker med rudeknusninger osv. rundt om i byen. Forfatteren Jacob Paludan (1896-1975) dyrkede i sine Aalborg-år også vintersport i området. Her gjaldt det kælkesport fra Skovbakken. Paludan skriver i første-delen af romanen Jørgen Stein."I god Fart nærmede de sig (Jørgen Stein og kammeraterne) den øde, lygtebelyste Hobrovej, satte over og endte i fin Form langt nede på Marken. Køretøjer paa Vejen var saa sjældne, at dem kunde man se bort fra". Som rosinen i pølseenden blev grusgraven i 1958 indrettet til et moderne atletikstadion med navnet Skovdalen. Efter krigen blev der skøjtet på den lille grusgrav ved Kong Christians Allé. Den gamle Aalborghal, som havde ligget her, var gået op i luer i 1941, og da brandtomterne omsider var blevet fjernet, overrislede kommunen stedet. Resultatet blev en eftertragtet, oplyst skøjtebane. Også her kunne man få lækkerier, nu gjaldt det kandiserede æbler og varme drikke. Legen stoppede, da man påbegyndte opførelsen af Nordjyllands Kunstmuseum på stedet i 1968, museet stod færdigt i 1972. Men tilbage til C.W. Obels Plads, som førhen havde det smukke navn, Klostertorvet. Her blev der også handlet som i den store grusgrav, men her gjaldt det kødvarer. Omkring år 1900 blev der rejst adskillige slagterboder, hvor man kunne leje sig ind. Sundhedsmyndighederne var medvirkende til, at de blev nedlagt i 1932. Andre tider andre skikke. Ved skøjtebanen kan man i dag leje skøjter til 30 kr. i timen. Men glæden og begejstringen over jernets fart hen over isfladen er ufortyndet den samme som i de to grusgrave i Skovbakkeområdet.