Aalborgs største digter mindes - omsider

Morten Nielsen, død som modstandsmand, 22 år , mindes på 60 års dagen for sin død med en plade på fødehjemmet

MIDTBYEN:Prinsensgade 6, st., er Karl Bent Nielsens fødested. Og der boede han de første fire år af sit liv. Han er bedre kendt under det fornavn, han tog senere. Morten. Det er forfatteren, der blev dræbt som modstandsmand under den tyske besættelse, og som omkom ved vådeskud under en våbentransport i København i 1944. Kun 22 år. Familien flyttede i 1926 i hus på Kærlundsvej 26, Aalborg, og her voksede Morten Nielsen op. Men det bliver på ejendommen i Prinsensgade, at der 30. august i år, på 60-års dagen for Morten Nielsens død, bliver opsat en mindeplade for ham. Den fremstilles af Bronzestøberi O. Storm Sørensen, Støvring. Bag mindet står Det nordjyske Landsbiliotek og kommunens skole- og kulturforvaltning. Tidligere mindeplader er for Jacob Paludan, R. Broby-Johansen og Hans Lyngby Jepsen. Morten Nielsen debuterede som kun 16-årig i de unge lyrikeres tidsskrift "Vild Hvede". Efter studentereksamen i Aalborg rejste han i 1940 til København for at studere litteratur ved universitetet og kom hurtigt til at deltage i oplæsninger sammen med nogle af de andre lyrikere fra tidsskriftet "Vild Hvede", f. eks. Tove Ditlevsen og Halfdan Rasmussen. Morten Nielsen nåede kun at udsende én digtsamling, "Krigere uden Våben", men han kom alligevel til fremstå som en nøgleperson for sin tids ungdomsgeneration. Hans digtning kredsede om livets store spørgsmål som kærligheden, døden, angsten og lykken, alle temaer som rækker langt ud over besættelsestiden, og som også har været at betydning for senere generationer. Senere er "Efterladte Digte" og to bind breve blevet udgivet. Disse posthume udgivelser vidner om en stærk personlighed med stærke relationer til sine medmennesker og til poesien. Da hans "Samlede digte" udkom i 2002, blev de anmeldt her i avisen af Jens Henneberg, som kaldte Morten Nielsen for "en af forrige århundredes fremmeste lyrikere og uomtvisteligt den største digter, der har sit udgangspunkt i Aaborg". Henneberg fortalte i anmeldelsen, at forfatteren Peter Mouritzen over for ham havde fremført en tanke om, at det var på tide, at Aalborg markerede Mortens Nielsens tilhørsforhold til byen i form af en mindesmærke. Det kommer altså i sensommeren. Forfatteren Bjarne Nielsen Brovst, der har skrevet "Morten Nielsen - mennesket & myten", som genudgives i forbindelse med 60 års dagen, fortæller, på landsbiblioteket, om Morten Nielsen. Og Malthe Nielsen, der i 93-95 var med i forestilingen "Verden er vaad og lys" på Jomfru Ane Teatret (med gæstespil på Det Kgl. Teater), synger sange fra forestillingen. Derefter afsløres mindepladen i Prinsensgade.