Lokalpolitik

Aalborgs styreform atter under angreb

S og SF vil gøre op med magistratstyret i Aalborg. Borgmester Henning G. Jensen (S) er klar til lokal særaftale som modtræk

S og SF vil gøre op med poster til mindretal. Borgmester Henning G. Jensen (S) er klar til lokal særaftale som modtrækArkivfoto: Henrik Bo

S og SF vil gøre op med poster til mindretal. Borgmester Henning G. Jensen (S) er klar til lokal særaftale som modtrækArkivfoto: Henrik Bo

S-SF vil ændre bystyret i store byer som Aalborg, København, Odense og Århus til almindeligt flertalsstyre. - Der er en rationaliseringsgevinst. Men det er også, fordi man i alle andre byer, i Folketinget og alle andre steder har en model, hvor det er flertallet, der lægger der den politiske linje. Det er der jo ikke i magisstratbyerne. Det er en underlig konstruktion, og det er den, vi godt vil bytte ud med en normal konstruktion, siger SFs formand Villy Søvndal. Han vil dog ikke sætte kroner og ører på gevinsten. - Der er en effektivisering i forhold til beslutningsgange, i forhold til bureaukrati og i forhold til effektiv udførelse af beslutninger. Det er noget af det, vi er sikre på findes, men lige præcis hvor meget er svært at regne ud, siger SFs formand. Venstres kommunalordfører Sofie Løhde afviser, at der skulle være penge at hente på at omlægge bystyret. Tvivlsom besparelse - Der er en kendt sag, at en række af de store byer har sagt nej til at ændre på styret. Og når det er sagt, så skal S-SF også gøre sig klart, at hvis man ændrer magistratsstyret, så skal der laves foranstaltninger, der beskytter mindretallet. Hvis nogle fra den ene dag sætter sig på flertallet i byrådet, så skal der være mulighed for at agere kritisk opposition - nøjagtigt som vi gør det i Folketinget og giver penge til oppositionen, så de kan oprette sekretariater og så videre. Og det er noget, der koster penge og ikke skaffer penge, siger Sofie Løhde. Netop argumenter om mindretalsbeskyttelse - blandt andet fra Aalborg - fik så sent som i december sidste år den siddende regering til at skrinlægge planer om at ændre styreformen i landets store byer. I Aalborg håber den socialdemokratiske borgmester Henning G. Jensen, at det samme vil ske, hvis partiet, han er medlem af, og SF kommer til magten. - Flertallet tager det hele - Et almindeligt flertalsstyre er ikke ønskværdigt, fordi det giver flertallet mulighed for at sætte sig på det hele. I Aalborg har vi valg en model, der fordeler rådmandspladserne i forhold til mandaterne, så mindretallet sikres indflydelse, siger borgmesteren, der anser det for at være en mere demokratisk model end almindeligt flertalsstyre. - Bortset fra, at de radikale netop har haft indflydelse i forhold til efterlønnen, har samme blok i Folketinget bestemt alt i 10 år, siger borgmesteren og giver udtryk for, at det ikke har ført til noget godt. - Det bedste er, når alle indgår i samarbejdet, så tør politikere noget mere, siger borgmesteren, der understreger, at Aalborg ikke har magistratsstyre, men såkaldt mellemformstyre. Begreber som magistrat og rådmænd er i virkeligheden blot betegnelser, der har hængt ved fra tidligere tider. - Reelt kunne det ligeså godt hedde økonomiudvalg og udvalgsformænd, siger han og tilføjer, at de betegnelser for hans skyld gerne må erstatte de nuværende, blot mindretallet får del i posterne. Lokal aftale inden valg - Hvis forslaget gennemføres, vil jeg foreslå byrådet, at vi inden næste valg indgår en politisk aftale om fortsat at fordele udvalgsposterne efter det d’Hondt’ske valgsystem (afhænger af mandatfordelingen, red.), siger Henning G. Jensen, der i øvrigt afviser, at der er penge at hente ved at kalde tingene noget andet. - At være politisk ansvarlig for en helt forvaltning vil fortsat være en fuldtidsstilling, siger borgmesteren og giver udtryk for, at deltidsansatte udvalgsformænd vil efterlade for stor magt til embedsmændene.