Lokalpolitik

Aalborgs trafikkaos

TRAFIK:Der gøres tilsyneladende alt for at ødelægge midtbyens og hermed forretAlt hvad der hedder motorkørsel skal besværliggøres og skal helst jages ud af byen. Det er i orden med en vis fredning af midtbyen, men når man ødelægger centrale ringveje med så stor betydning som Nyhavnsgade fra 4-spor til 2-spor, så halter logikken. En direkte og stærkt benyttet ringvej helt fra vestbyen, havneområdet, midtbyen til og fra motorvejen (tunnellen). Endvidere med til- og frakørsel til limfjordsbroen til gavn for midtbyen (Vesterbro). Der er vist heller ikke behov for cykelstier i Nyhavnsgade, da der findes cykelstier på Østerbro og nu etableres der på Østre Alle. Man kan sagtens forestille sig - nogle kan ihvertfald - hvordan færdselen vil blive med kødannelse på en 2-sporet Nyhavnsgade med påfølgende forurening til følge. Salling skal udvides med 200 p-pladser, parkeringshuset bygges større, musikhuset kommer til, udnyttelse af elværkets bygninger. Der er nok der taler for, at det er en helt forkert vedtagelse. Nu kommer rådmanden så med visdomsordene vedrørende udbygning af City-Syd og placeringen af Max-Donald i Skalborg med påfølgende trafikkaos på Hobrovej. Hvor er stadsingeniøren med sit tekniske personale i disse færdsels-mæssige sager. Hvis de er enige med vedtagelsen, så kunne man ønske sig tilbage til rådmændene Hans Brusgaards og Kjærgaard Nielsens tid og det daværende tekniske personale. Når man samtidid kan se, hvorfor falden vore vejnet, fortove og grønne områder - udenfor parkerne i midtbyen - er, så fandtes det mere naturligt at bruge midlerne her, end til at ødelægge Nyhavnsgade. Men vedligeholdelse og reparationer giver jo ingen pr. prestige. Der må kunne findes andre løsninger med at forbinde midtbyen med havne-området. Der burde opstå en spontan protest fra alle, der føler, at vedtagelsen i Byrådet er forkert. Det bør ikke være håbløst at påvirke med soleklare argumenter.