Ålegilde for åle- kragerne

16.000 småål sluppet løs i Mariager Fjord

3
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

To kroner pr. styk koster åleynglen, så Finn Frandsen sørger for, at ålene sættes ud, hvor der er bundplanter til at sørge for beskyttelse. Foto: Lars Pauli

MARIAGERFJORD:Ålebestanden i Mariager Fjord fik 16.000 nye medlemmer, da lokale fritidsfiskere i går foretog den årlige udsætning af den specielle fisk. Håbet er, at de om fire-fem år er udvokset til passende størrelse – i hvert fald 36,5 centimeter, som er mindstemålet for ål. Manøvren har været foretaget i adskillige år, og ifølge formanden for fritidsfiskerne ved Mariager Fjord, Finn Frandsen, virker indsatsen. – Når vi i sommerruserne eksempelvis finder mange ål, der holder det samme mål, regner vi med, at det er ål fra tidligere års udsætninger. Ellers ville der være større forskel i størrelse, siger han. Sådan lidt mindre teknisk konstaterer hans bisidder i båden, Pauli Jensen, at der i år ganske enkelt er fanget flere ål end nogensinde. – Og det må næsten skyldes udsætningerne, mener han. Med tanke på de tilbagevendende problemer med iltsvind i fjorden og den omstændighed, at ålen holder til ved bunden, hvor svindet er størst, kunne udsætningen ellers ligne aktiv dødshjælp. Men ålene er ikke dumme. – De søger op, når ilten forsvinder i de nedre vandlag og overlever faktisk. Den største trussel mod dem er skarven. De æder 400-500 gram fisk om dagen. Så rækker sådan en kasse yngel ikke langt, siger Finn Frandsen. Ikke blot på grund af ålene, men af hensyn til fiskebestandene i det hele taget, har han i årevis argumenteret for, at antallet af skarver eller ålekrager, som fiskerne kalder dem, reduceres. Men hidtil har han og andre fiskere talt forgæves. Fredningen opretholdes af myndighederne. Fra naturens side kommer ål fra ynglepladsen i Sargassohavet ud for den amerikanske østkyst, men færre og færre ål har i de senere år taget turen over Atlanterhavet. De 16.000 småål, der blev lukket ud i Mariager Fjord, startede deres liv i et fiskeopdræt i Hanstholm. Her blev de i går talt op og puttet i flamencokasser, og få timer senere stod de klar på Als Odde. Sprællende, så vandet i kasserne skummede, blev de langsomt lempet ud langs siden af båden. Ikke tilfældigt. – De skal sættes ud, hvor der er bundvegetation, så de kan gemme sig, ikke mindst for skarverne, siger Finn Frandsen. Antallet af ål er i øvrigt det laveste, man har sluppet løs i Mariager Fjord i den tid, udsætningerne har stået på. Tidligere har man sat op til 50.000 ud om året. – Det besluttes centralt, hvor og hvor mange der skal sættes ud, men en af grundene kan være, at prisen på yngel er steget. De koster to kroner stykket, fortæller Finn Frandsen.