Skolevæsen

Aalestrup holder på sin 10. klasse

Center for 10. klasse i Aars kommer til at mangle opbakning fra syd.

Skoleleder Per Vagnby (tv.) vil nødig afgive en trediedel af sine elever - som de der her fejrer Aalestrup Realskoles 100 år i 2004 - uden at få nogen igen. Og da det ikke er tilfældet med kommunens plan, bliver 10. klasse i Aalestrup. Arkivfoto.

Skoleleder Per Vagnby (tv.) vil nødig afgive en trediedel af sine elever - som de der her fejrer Aalestrup Realskoles 100 år i 2004 - uden at få nogen igen. Og da det ikke er tilfældet med kommunens plan, bliver 10. klasse i Aalestrup. Arkivfoto.

Selv om viljen egentlig er der, så kommer Aalestrup Realskole ikke til at styrke oprettelsen af et 10. klassecenter for Vesthimmerland Kommune i Aars. Skulle privatskolen afgive sin årgang af 10. klasser måtte man have nogle af egnens 7. klasser i stedet for. Og netop det klassetrins skæbne blev politikerne enige om at frede i hvert fald et års tid. - Jeg synes, det er ærgerligt. Jeg frygtede netop, det ville være en halv løsning, man endte med, og det er så sket. Men vi tilpasser os selvfølgelig beslutningen, siger Per Vagnby, leder for Aalestrup Realskole. Tilpasning i dette tilfælde betyder, at man føler sig nødsaget til at køre videre som man plejer. - Vi kan ikke tillade os at miste 40-60 af vores elever. Så det vil desværre nok mindske variationen af de tilbud, man kan give 10. klasserne i Aars. Jeg er ellers selv begejstret for de muligheder, det giver at bygge bro fra 10. klasse til erhvervsuddannelse og gymnasium, lyder det fra skolelederen. 2008 som 2007 Han håber, at byrådet bliver enige om at samle 7. klasser på overbygningsskoler senere, men har noteret sig, at det nok tidligst bliver om et år. Realskolen har godt fat i 10. klasserne i den sydlige ende af Vesthimmerland. Man trækker også nogle til fra den gamle Aalestrup Kommunes opland. Dog ikke mere end godt en håndfuld elever, vurderer Per Vagnby. Han vurderer, at byrådsbeslutningen ikke får nogen indflydelse på realskolens næste skoleår. Overenskomsten med kommunen har et opsigelsesvarsel på atten måneder.