Aalestrup Realskole bekymret

Skolen frygter lukning, hvis børne- og skoleudvalgets indstilling bliver ført ud i verden

Bliver indstillingen fra Børne- og skoleudvalget en realitet, vil det også berøre Aalestrup Realskole. For i følge udvalget skal 7. klasse fra Aalestrup Skole overflyttes til Aalestrup Realskole. Samtidig vil kommunen stoppe sit tilskud til forældrebetalingen til 10. klasse og i stedet bruge ressourcerne på 10. klassecenteret i Aars. Men den beslutning bekymrer bestyrelsen på Aalestrup Realskole: - En lukning kan meget vel blive det reelle resultat af en ændring som beskrevet med hensyn til at fjerne betalingen til 10. klasse og endvidere oprette en ekstra overbygningsskole i denne del af kommunen, siger formanden for skolebestyrelsen på Aalestrup Realskole, Arne Møller Nielsen, og henviser til den overbygning, som Børne- og skoleudvalget i samme indstilling har foreslået, at man opretter på Gedsted Skole. Det vil betyde, at elevtilgangen fra Gedsted Skole til Aalestrup Realskole forsvinder. Arne Møller Nielsen mener ikke, at overflytningen af 7. klasse fra Aalestrup Skole til Aalestrup Realskole opvejer konsekvenserne af, at færre elever vil blive sendt til Aalestrup Realskole, når de når ottende klasse. - I første omgang kompenserer det måske. Men vi kan se i fremskrivningerne, at årgangene bliver mindre. Så vi vil få et meget lavt antal elever om tre til fire år, der gør elevomkostningerne dyrere, forklarer Arne Møller Nielsen, der også undrer sig over de økonomiske argumenter, der har været fremme i forhold at oprette endnu en kommunal overbygning i den sydlige del af kommunen. - Vi har gennem mange år haft et godt samarbejde med skiftende forvaltninger og byråd. Vi har afleveret nogle velkvalificerede elever videre i uddannelsessystemet, og prismæssigt set er der ikke historisk blevet klaget. Faktisk var de seneste beregninger fra Vesthimmerlands kommune, at vi kostede ca. 1500 kroner mindre per elev i forhold til sammenlignelige kommunale tilbud, påpeger Arne Møller Nielsen.