Lokalpolitik

Aalestrup træder ind i nyt turistsamarbejde

AALESTRUP:Selv om Destination Himmerland nedlægges med udgangen af år 2003, fortsætter Aalestrup Kommune med en turistmæssig markedsføring i samarbejde med nabokommunerne. Dog bliver det med naboerne mod syd, idet Aalestrup har valgt at søge om optagelse i Destination Viborg-egnen med virkning fra januar 2003. Destination Viborg-egnen blev etableret den 17. januar 2000 og har syv kommuner og 41 private som medlemmer. Aalestrup Kommune har tidligere drøftet, om Destination Viborg-egnen kunne være et alternativ til Destination Himmerland. Destination Viborg-egnen fungerer eksempelvis som bindeled til Midt-Nord Turisme og Netværk Limfjorden og varetager den overordnede markedsføring af egnen. Hovedaktiviteterne er markedsføring og udvikling, og den væsentligste aktivtet er at koorindere turisterhvervets tiltag i tæt samspil med såvel offentlige som private parter, herunder egnens turistkontorer. - En del af aktiviterne er selvfølgelig identiske med de opgaver, der blev varetaget indenfor Destination Himmerland, forklarer borgmester Rigmor Sandborg (UP). - Der er mange spændende projekttiltag, som er orienteret mod forskellige temaer og aktiviteter. Der arbejdes målrettet mod at profilere turismen i området, og selv om Destination Himmerland nu bliver nedlagt, er det vigtigt for os her i Aalestrup Kommune at understrege, at turistmen langt fra er glemt, fastslår Rigmor Sandborg. Et enigt økonomiudvalg besluttede forleden at indstille til næste byrådsmøde, at der søges om optagelse i Destination Viborg-egnen. De respektive kommuner bidrager med 8 kr. på indbygger pr. år. I Destination Himmerland var beløbet 10 kr. pr. indbygger pr. år.