Ånden fra Glistrup lever

Ingen skal være i tvivl om, at Glistrups ånd lever videre i Fremskridtspartiet, og det seneste terrorforsøg i Stockholm viser netop, at der igen er brug for en Glistrup. Og i mellemtiden har vi fået advarsler om, at terroren ligger lige om hjørnet i denne juletid.

Terror kan ske når som helst i Danmark, og mange har siden Glistrups død beklaget, at han ikke er mere, men det vil vi gøre noget ved. Nu har man travlt med at forsøge at finde ud af, hvad årsagen mon kan være til det seneste terrorangreb, ligesom man har stillet samme spørgsmål ved alle andre terrorangreb, men terroristen sagde det jo i dette tilfælde selv: Han tolererede ikke angreb på islam, og angreb på islam er bl.a. krigen i Afghanistan. Det kunne man til nød forstå, men angreb på islam er også Muhammed-tegningerne, og i dette tilfælde den svenske tegners tegning af Muhammed som en hund. Han tolererede med andre ord ikke vores form for ytringsfrihed. Han var "fornærmet". Derudover skal det tilføjes, at al islamisk terror har udgangspunkt i koranen, og terror ligger således implicit i islam, hvad enten man vil indrømme det eller ej. Eksempelvis kan nævnes koranen vers 8,12: Jeg vil kaste rædsel i hjertet på de vantro… (Terror betyder rædsel). I den kristne verden har vi altid kunnet gøre grin med både Gud, engle og paradiset, og det har selvfølgelig ikke behaget de kristne, som er religiøse, men selv hvis de blev fornærmede, så har de da aldrig grebet til terror endsige forsøgt at forsvare angrebet på kristne værdier med vold. Det har ligget fjernt, og det viser noget om, at vores ytringsfrihed fungerede på bedste vis før indvandringen. Hver eneste dag er der nogen, der bliver fornærmede over det ene eller det andet, og vi kan ikke begynde at lovgive mod fornærmelser, for så kunne vi få nok at bestille, men ikke desto mindre kan man blive straffet for at fornærme muhamedanerne. Det er ganske uhørt i et retssamfund - det er en skændsel - at man tilsidesætter sandheden til fordel for fornærmelser, hvilket skete i forbindelse med dommen over Jesper Langballe. Han erklærede sig skyldig i at fornærme, og det gjorde han nok klogt i, for selvfølgelig fornærmede han muhamedanerne, når de selv påstår det, for de bliver fornærmede af helt andre grunde end vi, og vi kan ikke vide, hvornår de bliver fornærmede, for det ligger uden for vore værdiers grænser. Men set i retfærdighedens belysning er spørgsmålet ikke, om nogen bliver fornærmede, men om noget er sandt, og hvis man på den måde kan tilsidesætte sandheden, fordi den fornærmer nogen, så er vi sandelig langt ude og langt væk fra demokratiske principper. Glistrup lod hånt om alle "fornærmelser", og det kostede ham fængsel indtil flere gange, og det værste er, at de, der dømmer i racismesager ikke har sat sig ind i koranen eller islams væsen, for så ville de nok reagere anderledes, men fordi de kritikløst tager muhamedanernes parti mod danskere, er vi også langt inde i landsforræderi. Danskere mod danskere! Det er ynkeligt. Fremskridtspartiet går i Glistrups fodspor. Nogen skal fortælle sandheden, og det koster så, hvad det koster. Det vigtigste er at oplyse den danske befolkning om, hvad de siger ja til, dersom de siger ja til integrationen og de åbne grænser. Vi ved godt, at "sådan er de ikke alle", og det er temmelig anstrengende at skulle sige det hver gang, men vi ved også, at islams endemål er erobring og islamisering af hele verden, og det sker i praksis ved, at de føder sig til flertallet, og de vil komme i flertal alene på grund af deres fødselsrate, selvom vi standser indvandringen. Terroren er den mindste del. Hvis vi vender blikket ud i verden, så vil vi opdage store angreb på kristne værdier, men det faktum, at muhamedanerne brænder kristne kirker ned - eller danske skoler, for den sags skyld - beflitter magteliten sig ikke med. Det er sikkert ikke fornærmende. Men tegninger af profeten kan sætte hele den muhamedanske verden i brand. Er det ikke snart på tide, at vi stopper den galimatias, der hedder indvandring og begynder at hjemsende dem, der ikke skal være her? Indvandringen blev engang kaldt "kulturberigelse". Den har vist sig at være "kulturforarmelse", og terrorbomben kan falde når som helst.