Åparken - et nyt byggeprojekt

14 boliger bliver et af de første projekter i Nordbyen

BRØNDERSLEV:Salget af 14 nye andelsboliger i Åparken i Nordbyen nord for vandtårnet starter nu. - Det nye Brønderslev Nord i det smukke, kuperede terræn ved vandtårnet, tager nu form. Andelsforeningen Åparken med 14 boliger ligger på en af de mest attraktive områder i det nordlige Brønderslev. Alle boliger får udsigt til sø og skov og kommer til at ligge tæt på den kommende bypark, som bliver rekreativt område og handelsområde for bydelen, fortæller Kjeld Westergaard fra Nybolig Brønderslev. Som hvide skibe Det bliver et utraditionelt byggeri i både et og halvandet plan. De fire halvandet-plans huse bliver på 113-125 kvadratmeter, hvor taget hælder til den ene side. Det giver plads til at udnytte den ene halvdel af overetagen til en altan, som bryder de lige linier og falder ind i landskabet. Ti boliger bliver på 89-101 kvadratmeter i ét plan og får også en indretning, hvor boligarealet er optimalt udnyttet. - I den arkitektoniske udformning er der tænkt utraditionelle tanker, som passer ind i området. Det hvide mure brydes stilmæssigt af store flader i cedertræ med inddækning i zink. Det ligner hvide sejlskibe i landskabet. Den månedlige boligafgift er foreløbig beregnet til ca. 3.200 kr. plus udgifter til fællesomkostninger. Først skal otte sælges - Byggeriet går i gang, når de første otte boliger er solgt. Men med den interesse vi oplever for andelsboliger i Brønderslev, fornemmer jeg, at det vil gå meget hurtigt, tror Kjeld Westergaard. - Om alt går efter planen, kan det første spadestik tages allerede i år, og det færdige projekt bliver klar til indflytning i løbet af 2006. Entreprenør Arne Andersen, Vrå er manden bag projektet. Bestem selv indretning Inden for de økonomiske rammer har den enkelte køber mulighed for selv at sætte sig præg på bolig inden døre. Man kan vælge mellem forskellige køkkentyper og garderobeelementer, trægulv, klinker eller tæpper. Der er også mulighed for at få indflydelse på rumfordeling, så boligen indrettes efter personlige ønsker og behov. Andelsforeningen Åparken opføres uden offentlig støtte. - Det kan lade sig gøre, fordi renten gennem de senere år har holdt sig på en historisk lavt niveau, kombineret med, at det offentlige nedtrapper værdien af rentefradraget for ejerboliger. Men pensionister har mulighed for at opnå boligsikring og varmehjælp. Fordele og ulemper Det er også en fordel, at ejendomsskatter, forsikring og øvrige driftsomkostninger bliver billigere når mange boliger er fælles om at dække udgifterne i andelsforeningen. Der beregnes ikke ejendomsværdiskat af en andelsbolig, men man har altså heller ikke de samme fradrag som i en ejebolig. Til gengæld skal der ikke laves skøde eller betales stempelomkostninger, når man skal sælge en andelsbolig.