År 7 efter fjordens død

] I 1997 kostede et alvorligt iltsvind det meste af fiskebestanden livet i fjorden. ] De to amter og kommunerne omkring fjorden besluttede at arbejde for at bedre miljøet. Siden er der indsamlet data og lavet videnskabelige undersøgelser. ] For nyligt offentliggjorde amterne en rapport med indsatsmulighederne i Mariager Fjord. ] I denne måned beslutter politikerne, hvilke muligheder, der skal vælges. ] I dag belastes fjorden med godt 1200 tons kvælstof og 22 tons fosfor. ] Et bæredygtigt miljø i fjorden kræver en reduktion til 640 tons kvælstof og 16 tons fosfor. ] Eksperterne mener, at man allerede er godt på vej med de miljøtiltag, der er sat i værk med Folketingets Vandmiljøplan 1 og 2. Men Mariager Fjord er ekstra sårbar og kræver derfor en særlig indsats ] Langt det meste kvælstof kommer fra landbruget, mens fosfor stammer fra blandt andet landbrug, dambrug, renseanlæg, kloakoverløb ved kraftigt regnvejr og udslip fra bebyggelse uden for kloakerede områder.