Retspleje

Årelang patentkamp

De hvide, plastindpakkede halmballer, der efteråret igennem ses på markerne ud over det ganske land, bliver i denne uge genstand for foreløbig seneste kapitel i et langstrakt juridisk opgør om patentrettigheder.

VIBORG:Det finder sted i Vestre Landsret over fire dage, og sagens parter er denne gang opfinderen af indpakningsmetoden, fabrikant Ebbe Korsgaard, Mors, versus 13 maskinstationer i Himmerland og på Salling. Ebbe Korsgaard mener, at han har ret til en afgift fra maskinstationerne i forhold til det antal kg halm eller hø, de i årenes løb har pakket ind, og han gør gældende, at de har krænket hans patent. Maskinstationerne har brugt maskiner fra fabrikken Pomi i Nørager, som i 1995 begyndte at producere og sælge omviklermaskiner under mærket Kombi-Pack. De kunne det samme som de maskiner, Ebbe Korsgaard havde patent på, og han anlagde sag dels mod Pomi for ulovlig kopiering, dels mod Breum Maskinstation i Roslev for brug af Pomis maskine. Sagerne endte i Højesteret, som i 2007 gav Ebbe Korsgaard medhold og dømte Pomi til at betale erstatning på tre millioner kroner og Breum Maskinstation til at betale en licensafgift på fem procent, svarende til 36.000 kroner. Den aktuelle sag handler dermed ikke om, hvorvidt de 13 maskinstationer skal betale en licensbetaling, for det følger af Højesterets afgørelse, men om størrelsen, herunder fastsættelsen af det antal baller, som der skal kræves licens af. Sagen handler også om påstået krænkelse af et andet af Ebbe Korsgaards patenter, en metode til injektion af ammoniak af halm til foder, Amo-systemet. For Ebbe Korsgaard har det været en stor opgave at forsvare sine patenter, og han har brugt 10 millioner kroner i sagsomkostninger over 15 år, oplyser han. Der verserer nu 13 sager i Vestre Landsret, tre i Østre Landsret og 68 i Sø- og Handelsretten. Han sælger selv en balleviklemaskine, Ebko Wrapliner.