Året på Svaneapoteket

HJØRRING: Igen i år har Hjørring Svane Apotek udsendt en årsberetning for at oplyse kunderne om, hvad der sker på apoteket, men også som en intern kvalitetskontrol. Ifølge apotekets egen årsberetning har de på apoteket opfyldt de målsætninger, som de har opstillet for sig selv. Således får 97 procent af kunderne kontakt med en ekspedient, inden der er gået fem minutter, og fra at recepten er afleveret, til at kunden får medicinen udleveret, går der for over 90 procents vedkommende under ti minutter. Men hvert år er der også nogle få, der aldrig henter den medicin, de har bestilt. Derfor rydder apoteket hver måned op på hylderne for at finde ud af, hvor meget merarbejde de har haft. Ifølge Henrik Lintner, der er indehaver af apoteket, er der mange grunde til, at folk ikke henter deres medicin. Nogle kan være blevet raske igen, recepten kan være blevet sendt til et forkert apotek og nogle har måske ikke råd til at hente sin medicin. I år var uafhentet medicin 0,37 procent af de samlede ordinationer. Nogle gange kommer medicinen tilbage til apoteket igen. Folk, der ikke har brugt al sin medicin, bør aflevere den på apoteket, så den kan blive destrueret på forsvarlig vis. Desuden får apoteket en del medicin tilbage fra dødsboer. På et år er det blevet til 448 kilo, eller det der svarer til en stor tønde hver måned. - Brandt