Året rundt i Varmestuen

Brofolket beviste, at de kunne holde skansen

12
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Den vi­de­re stra­te­gi med hensyn til en varmestue er ved at kom­me i fas­te ram­mer. Dette mø­de blev holdt hos Tema Team på Søs­ter Annasvej, og den di­rek­te an­led­ning skyl­des her­ren helt til høj­re. Sø­ren Voss Jen­sen er med­lem af Sæby By­råd, og han star­te­de en ind­sam­ling til for­del for Var­me­stu­en. ar­kiv­fo­to: carl th. poul­sen

FREDERIKSHAVN:2006 var året, hvor Brofolket endelig fik deres egen Varmestue i Læsøgade. De fik skabt demokrati i form af en bestyrelse, og de fik skabt kontakt til både præst, politi, politikere, borgmesterfrue, naboer og Ballerup Kommune. Og ikke mindst fik Brofolket skabt kontakt til - via byrådsmedlem Søren Voss Jensen, Sæby, - en lang række sponsorer, der samlet gav over 25.000 kroner. Samtidig har gutterne fra Læsøgade bevist, at de er i besiddelse af en stor portion selvdisciplin, og dermed klarede Brofolket skansen. I dag ser NORDJYSKE tilbage på året i Varmestuen.