Årets 9. klasser uden brobygning

NORDJYLLAND:Regeringen og hele lovgivningen satser stort på, at flest muligt unge skal tage en uddannelse. De vejledes i alle ender og kanter, men en enkelt årgang er havnet i et lovgivningsmæssigt hul. Nærmere bestemt elever, der i år går i 9. klasse. Fra i år får kun såkaldt uafklarede elever på det klassetrin tilbud om en uges introduktion til diverse ungdomsuddannelser. Det generelle introduktionsforløb for alle elever er rykket frem til 8. klasse. Men først fra i år. Det var altså ikke et tilbud, som dette års elever i 9. klasse havde glæde af sidste år. - Elever, der i år går i 9. klasse, er ofre for et lovgivningsskift, konkluderer teamleder i UU-Aalborg - Ungdommens Uddannelsesvejledning, Per Dennis Kristensen. Han peger på, at afklarede elever, der har valgt ungdomsuddannelse, stadig kan have brug for et brobygningsforløb. - De unge har måske besluttet sig, men vil gerne være 100 procent sikre og måske snuse til andre muligheder også. Til gengæld får nordjyske elever i 8. klasse fra næste år måske chancen for at besøge endnu flere uddannelsesinstitutioner i deres brobygning. I Nordjylland har ungdomsuddannelserne og UU centrene valgt at lade det blive ved to besøg for hver 8. klasse elev i år. - Men det kunne være rigtig rart at få lov til at vise eleverne flere uddannelser, synes Per Dennis Kristensen. En mulighed, der netop er blevet drøftet indgående på et møde for medlemmer af de nordjyske Ungdommens Uddannelsesvejledning centre.