Årets by ?

Snedigt: Et af kriterierne for at blive årets by skulle være, at man ikke lader sig stoppe af vanetænkning. Så på det område må vi være en oplagt kandidat, idet vi adskiller os fra andre kommuner i området. Vi har i forhold til nabokommunerne højere skatter, dyrere vand- og spildevandsafgifter og nu fik affaldsafgifterne også en tak op ved det man i teknisk udvalg kalder "en ubetydelig" omlægning. Denne såkaldte "ubetydelige omlægning" har da også lettet flertallet af erhvervslivets virksomheders affaldsafgifter med knap en ½ million. Denne lettelse er så lagt over på 17.930 parcelhus- og sommerhusejere m.fl., der vil opdage, at selv om de årlige driftsudgifter kun er steget med 3 % ja så er deres takster steget 42% . Derudover har man hentet et større beløb hos de små erhvervsvirksomheder, der har boligen tilknyttet virksomheden , idet de som noget nyt nu skal betale både privat- og erhvervsafgift med en samlet stigninger på op til 65% til følge . Det vil bl.a. for disse betyde, at det årlige besøg på genbrugspladsen her bliver dyrene end en billet til Det kongelige Teater, nemlig kr.1.373,75 . Denne "ubetydelige omlægning " ligner dog en dårlig camoufleret udgiftsstigning, idet selv en mindre lettelse til flertallet af erhvervsvirksomhederne kun retfærdiggør en brøkdel af den ovennævnte stigningsprocent - så teknisk udvalg har her et forklaringsproblem omkring konsekvensberegningen ved denne "ubetydelige omlægning". Så når man nu bevist har undladt igen at følge agenda 21 (aktiv borgerdeltagelse) burde borgerne så i det mindste ikke have en skriftlig forklaring på denne såkaldte "ubetydelige omlægning", hvor det er svært at få øje på den omkostningsægte fordeling?