EMNER

Årets dukkert på fondsbørsen

} KØBENHAVN:2004 blev et godt aktieår, men ikke alle aktier var i stand til at følge den positive udvikling. I alt er 41 aktier af KAX-indeksets 212 aktier er faldet. Det viser en opgørelse lavet af RB-Børsen på baggrund af lister genereret fra Bloomberg News. Aktierne i Danionics, Topsil Semiconductor Materials, Land & Leisure og Theodor Ejendomsinvest er alle aktier, der har fået deres værdi reduceret med omkring en tredjedel eller mere i løbet af året. Aktionærerne i den fynske batteriproducent Danionics har i år - i øvrigt som sidste år - kunnet se værdien af deres aktier blive mere end halveret siden nytår. Danionics har i årets løb nedlagt samtlige aktiviteter i Danmark og flyttet produktionen til Kina, hvor selskabet har indgået et joint venture på fifty-fifty basis med et kinesiske selskab. Produktionen er endnu ikke kommet i gang, men det ventes at ske i begyndelsen af næste år. Danionics er faldet til kurs 5,5 eller godt 51 procent. RB-Børsen