Årets kunstner

Skolernes Kunstforening i Vendsyssel valgte Steen Karlsen fra Galleri 7 på COnstantiavej til Årets Kunstner - mens de stadig har råd til ham - og Karlsen hang op på Knivholt i august. Siden kom Karlsens kunst blandt andet de psykistriske patienter til gode - idet psykiatrisk sengeafsnit får lokal kunst af Karlsen. Han skal nemlig udsmykke dele af det nys indviede sengeafsnit i Asylgade i Frederikshavn - sammen med 80-årige Bente Lindemann. Huset er opdelt i boafsnit med et atrium i midten, hvor der er både glaspartier og lukkede felter. Her skal Karlsenbl.a. være behjælpelig med farvefelterne, ligesom han skal male nogle billeder. Der er i alt afsat 130.000 kr. til kunsten, og beløbene fordeles sig mellem de to kunstnere - besluttede amtets kunstudvalg den 2. december. Siden fulgte andre opgaver i kølvandet.