Årets landsby vil holde filmfestival

KLEJTRUP:Årets Landsby - Klejtrup - bliver formentlig også første landsby, der arrangerer en filmfestival. I hvert fald har arbejdes der med planer om en sådan festival, og den første økonomiske hpåndsrækning hertil har byen netop opnået. Folkeoplysningsudvalget i Møldrup Kommune har nemlig bevilget 5000 kr. til projektet. Der er planlagt en 12 timer lang filmfestival, og budgettet er foreløbig på 52.000 kr.: - Så der skal kigges efter tilskud fra forskellige side, ligesom vi søger sponsorer til arrangementet, fortæller Mette Nielsen fra Klejtrup By- og Legeparks aktivitetsudvalg. - Formålet med filmfestivalen er at give et anderledes kulturtilbud til borgerne i Klejtrup og alle andre interesserede - et tilbud på tværs af alder- og tilhørsforhold. Festivalen skal begynde kl. 14 og førs slutte kl. to om natten, og vi arbejder med planer om at arrangere fællesspisning i forbindelse med film-fremvisningerne, slutter Mette Nielsen.