Hospitaler

Århus på brevpapiret kan sikre Aalborg Sygehus specialister

Århus Universitet godkender aftale om universitetshospital i Aalborg

AALBORG:Fra nytår kommer der til at stå Århus Universitetshospital på brevene, når nordjyder indkaldes til behandling på det lokale sygehus i Aalborg. Og selv om det ekstra navn umiddelbart optræder som en lille tilføjelse, ventes det at få stor betydning for hele landsdelen. Det er ledelsen på Aarhus Universitets sundhedsfaglige fakultet, som har givet Aalborg Sygehus og Aalborg Psykiatriske Sygehus så fine karakterer, at universitetet nu har godkendt den nye forbindelse. Konkret betyder det, at afdelingerne og arbejdet på sygehuset i Aalborg er nøje vejet og målt og sammenlignet med niveauet på de tilsvarende afdelinger på Århus Universitetshospital. Samtidig har man vurderet både mængden og kvaliteten af den forskning, der foregår i Aalborg, og man har undersøgt, om de medicinstuderende, der undervises på Aalborg Sygehus, også lærer noget, mens de er i Nordjylland. Alle steder har sygehuset fået karakteren bestået, og tilbage er kun den politiske godkendelse af projektet. Foreløbig har sundhedsudvalgene i de to amter sagt ja til det nye samarbejde, og de anbefalinger ventes at blive fulgt både i de sociale udvalg og i de to amtsråd, der indgik samarbejde om projektet med universitetet i Århus for fem år siden. Flere professorer Som optakt til den nye status har Nordjyllands Amt og Aalborg Sygehus arbejdet på mange måder for at nå målet. Bl.a. er der ansat kliniske lektorer, altså læger, som arbejder på sygehuset, men som samtidig har ansvar for forskning og undervisning af de medicinske studenter, og der er ansat indtil videre fem professorer. Allerede i efteråret ventes den sjette ansat, nemlig en medicinsk professor, og i efteråret opslås også en stilling som kirurgisk professor. På længere sigt regner både fagfolk og politikere med, at et universitetshospital vil gøre det lettere at rekruttere specialister til landsdelen, fordi der kan bydes på et spændende fagligt miljø med udviklingsmuligheder for de læger, der kommer til at arbejde på Aalborg Sygehus. Og konkurrencen bliver stor. Man regner med, at der mellem 2005 og 2010 vil mangle 2500 speciallæger i Danmark. At forestillingen om at få flere læger til Aalborg har bund i virkeligheden, viser den kendsgerning, at mange af de unge læger, der ansættes i turnusstillinger, har været på Aalborg Sygehus i deres studietid, og mens de første studenter, der kom til Aalborg, græd over at være landet i det, de troede var en udørk, har samtlige de studenter, som nu er i byen på 8. semester, selv søgt Aalborg Sygehus, fordi det har fået et godt ry blandt de studerende. Ingeniører på sygehus Når Aalborg Sygehus ikke bare kan hedde Aalborg Universitetshospital, hænger det sammen med, at Aalborg Universitet ikke har et medicinsk fakultet, men det forhindrer ikke, at der er et omfattende samarbejde mellem de to nordjyske institutioner. Senest er 25 ingeniørstuderende, som læser sundhedsteknologi på Aalborg Universitet, begyndt på femte semester på Aalborg Sygehus, hvor de skal sætte sig ind i sygehusets arbejdsgange og arbejdsmetoder, og det er meningen, de skal slutte af med et relevant sygehusprojekt. Når universitetshospitalet er en realitet, betyder det ikke, at Aalborg Sygehus' ansatte kan læne sig tilbage og hvile på laurbærrene. Tværtimod bliver der hvert tredje år ved en såkaldt specialegennemgang, som forestås af de medicinske universitetsfolk, holdt nøje øje med, at niveauet ikke bare holdes, men at det også højnes. Status smitter I amtslig sammenhæng regner politikere og læger også med, at universitetshospitalet vil være med til at styrke de andre sygehuse i Nordjylland. - Det ligger helt klart, at det er Aalborg Sygehus, der er universitetshospital, siger sygehusets direktør, overlæge Tove Nielsson, men vi er naturligvis meget bevidste om, at vi har forpligtelser bagud også, og på den måde forventer vi da, at effekten breder sig. I forvejen har vi jo samarbejde med landsdelens andre sygehuse i de funktionsbærende enheder, der går på tværs i amtet, og den model vil helt sikkert give afsmitning. Både sygehusledelsen og samarbejdspartnerne i Århus har planer om, at Aalborg Sygehus' nye status skal markeres efter nytår, men festlighederne planlægges først i detaljer, når politikerne har godkendt indstillingen.