Aalborg

Årlig gevinst på 15 millioner kroner

] Aalborg-virksomheden EuroCom Industries, det gamle S.P. Radio, som for et år siden blev overtaget af Thrane & Thrane optræder i COWI-rapporten "Insourcing Aalborg" som et markant eksempel på, at der kan spares mange penge på at flytte administrative arbejdspladser fra hovedstadsområdet til Nordjylland. ] Virksomheden opnåede en årlig besparelse på 15 millioner kroner ved at flytte 50 kontorjob fra Ballerup til Aalborg, hvor produktionen i forvejen var samlet. ] EuroCom var ude i økonomiske vanskeligheder i 2000, og i den forbindelse blev det vurderet, at der kunne opnås en gevinst på 7,5 millioner kroner årligt ved at lukke de administrative afdelinger i Ballerup og genoprette dem i Aalborg. ] Da processen et par år senere var ovre viste det sig, at besparelsen var dobbelt så stor, men det der overraskede Aalborg-chefen Peter Høy mest var , at det var muligt at finde kvalificerede folk så hurtigt som tilfældet var. ] - Og i den sidste ende tror jeg ikke, at der kan være tvivl om, at man er bedst tjent med, at produktion og administration ligger samlet. Ellers skal man hele tiden have dobbelt af alting - reception, telefonsystemer, etc., siger Peter Høj.