Kristendom

AARS Aars

I MORGEN 9 Aars Kirke 9 Ulstrup Kirke. 9 Giver Kirke. 10 Aars Frikirke. 10 Haubro Kirke. 10.30 Skivum Kirke. 10.30 Gundersted Kirke. 11 Aars Kirke Ingen Blære Kirke, Gislum Kirke, Vognsild Kirke, Søttrup Frimenighed. LØGSTØR 9.30 Ranum 11 Malle 9.30 Vilsted 11 Oudrup 11 Løgstør 9.30 Aggersborg 11 Kornum 11 Løgstør Frikirke 11 Jehovas Vidners Rigssal, Løgstør FARSØ 10 Farsø, Juul 9 Alstrup, Munk-Christensen 9 Ullits, Laursen 10.30 Foulum, Laursen 9.30 Flejsborg, Bang AALESTRUP 10 Aalestrup Kirke. 19.30 Hvilsom Kirke. 11 Simested Kirke. 9.30 Testrup Kirke. 19 Fjelsø Kirke.