Energiselskaber

Aars Elforsyning samler kræfterne på Industrivej

AARS:Aars Elforsyning har netop startet opførelsen af en ny tilbygning på Industrivej 91, hvor elforsyningen nu har værksted og lager. Når den 302 kvadratmeter store tilbygning er færdig, flyttes værksted og lager hertil. Herefter foretages ombygning af den eksisterende bygning, således at der her bliver plads til 160 kvadratmeter tip-top moderne administrationslokaler. - Projektet betyder, at vi opnår en rationaliseringsgevinst ved at samle alle Aars Elforsynings aktiviteter på den samme adresse, oplyser direktør Morten Degn, Aars Elforsyning. Vi drager på den måde fordel af synergieffekten, skaber bedre rammer og nedbringer vore omkostninger. Samtidig har Aars Elforsyning de senere år konstateret, at behovet for at have kontor på Himmerlandsgade midt i byen ikke er så stort som tidligere. - Før hen klarede flere deres indbetalinger for el ved at komme ind på vort kontor, men det er minimalt, hvor mange, der gør det i dag. Nu foregår langt det meste over Betalingsservice, og størstedelen af den øvrige kommunikation sker via telefon og internet, fortæller Morten Degn. Elfirmaet Marius Stubberup, der ejes af Aars Elforsyning, vil fortsat have lager, -værksteds- og kontorfaciliteter på Industrivej 91. Med til – og ombygningen realiserer Aars Elforsyning et længe næret ønske. Projektet anslås til godt tre millioner kr. Hovedentreprenør er Aars Tømrer og Snedkerfirma, Leif Thomsen A/S, Aars. Arkitektfirmaet Niels Krogh Madsen, Aars, har forestået tegningsarbejdet. Aars Elforsyning påregner at tage de nye faciliteter i anvendelse først i 2010.