Aars eller Hobro får politiet

Politidirektør Elsemette Cassøe har nedsat en arbejdsgruppe for at få problemstillingerne tydeliggjort

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Politidirektør Elsemette Cassøe har nedsat et arbejdsudvalg.

HIMMERLAND:Løgstør er kørt ud på et sidespor. Kampen står alene mellem Hobro og Aars. Det er den øjeblikkelige status i de overvejelser, politidirektør Elsemette Cassøe, Nordjyllands Politi, nu gør sig om den fremtidige politimæssige betjening af borgerne i Himmerland. - Alt tyder på, at en sammenlægning af styrkerne i Hobro og Løgstør er det eneste fornuftige, og i det setup er spørgsmålet, om politiet i Himmerland fremadrettet skal have base i Hobro eller Aars, forklarer politidirektør Elsemette Cassøe. Arbejdsgruppe nedsat Det spørgsmål ønsker politidirektøren belyst, før der træffes afgørelse af nogen art. Derfor tog hun allerede i går skridt til at nedsætte en arbejdsgruppe, der har det kommissorium at give et bud på, hvordan man på bedst mulig måde kan løse de politimæssige opgaver i Himmerland. - Det skal belyses, om der er noget, der specielt taler for, at det enten skal være Hobro eller Aars, der skal være hjemby, siger Elsemette Cassøe. Hun håber, at arbejdsgruppen relativt hurtigt kan løse sin del af opgaven. Efterfølgende vil politidirektøren med baggrund i indstillingen forelægge resultatet af arbejdsgruppens overvejelser for kredsrådet. Det vil i første række sige et forum med deltagelse af de himmerlandske borgmestre. - Først derefter vil der blive truffet en endelig afgørelse om politiets organisering i Himmerland, siger Elsemette Cassøe. Forslaget om for alvor at gøre Aars til et seriøst bud som hovedby kommer i forlængelse af, at tillidsfolkene for politistyrkerne i Hobro og Løgstør sammen med kolleger fra øvrige nordjyske styrker onsdag deltog i et såkaldt SU-møde med den øverste politiledelse. På mødet blev ideen om at reducere Løgstør til en nærpolitistation for i stedet at opnormere i Hobro skudt ned. Modstanden i Løgstør er endda så udtalt, at personalet har ladet forstå, at de ikke ønsker at deltage i en arbejdsgruppe, der alene har til formål at afvikle deres nuværende arbejdsplads. - Der må være andre muligheder. Man kan eventuelt indføre en fælles himmerlandsk politiledelse, men så samtidig bevare større enheder både i Løgstør og Hobro, siger tillidsmanden i Løgstør, politiassistent Ole Christensen. Internt spil Han vil ikke på nuværende tidspunkt forholde sig til, at Aars angiveligt er en politistav længere fremme end Løgstør i et internt vesthimmerlandsk spil. - De overvejelser har jeg ikke gjort mig, men kan blot forholde mig til, at byrådet i Vesthimmerlands Kommune i hvert fald tidligere har sagt, at politistationen i Løgstør skal bevares, siger politiassistent Ole Christensen. Uanset hvad politidirektøren til sin tid måtte bestemme sig for, ligger det fast, at hverken Løgstør, Aars eller Hobro helt og aldeles vil blive frataget deres politi. Der vil som et minimum blive en nærpolitistation i hver af de tre himmerlandske byer.