Aars Fjernvarme gørklar til selvaflæsning

Formanden for Aars Fjernvarmeforsyning, Svend Andersen, og direktør Per Sørensen ved Aars Fjernvarmeforsynings illustration af betydningen af god og dårlig afkøling. Fjernvarmeforsyningen indfører ny afkølingstarif fra 1. juni 2006.

Formanden for Aars Fjernvarmeforsyning, Svend Andersen, og direktør Per Sørensen ved Aars Fjernvarmeforsynings illustration af betydningen af god og dårlig afkøling. Fjernvarmeforsyningen indfører ny afkølingstarif fra 1. juni 2006.

AARS:Aars Fjernvarmeforsyning sender i næste uge selvaflæsningskort ud til samtlige forbrugere. Senest 8. maj skal resultatet af aflæsningen være fjernvarmeforsyningen i hænde. Det er første gang i Aars Fjernvarmeforsynings godt 50-årige historie, at fjernvarmeforbrugerne selv skal aflæse og indberette deres varmeforbrug. - Tidligere har vi haft en mand rundt og læse af, fortæller direktør Per Sørensen, Aars Fjernvarmeforsyning. Men nu finder vi, at tiden er inde til, at forbrugerne selv skal aflæse og indberette deres varmeforbrug. Forbrugerne modtager sammen med selvaflæsningskortet en grundig vejledning. Desuden har vi informeret om nyordningen på forårsmessen i Kultur og Messecenter Aars. I samme forbindelse orienterede vi om den ny afkølingstarif, som indføres fra 1. juni. Forbrugerne kan indberette deres aflæsning via internettet eller telefon eller ved at returnere selvaflæsningskortet. - Der skal kun aflæses to tal på varmemåleren, nemlig varmemængden, som angives i kiloEWatt-timer (KWh) og vandmængden, som angives i M3 (kubikmeter), siger Per Sørensen.