Lokalpolitik

Aars' fremtid ved at gå i støbeskeen

Konturer af endnu et boligområde tegnes nu op sydøst for byen, hvor en kommende omfartsvej formodes at skulle gå

En del af det nye byggeomrdåe står til at blive nær Tvebjerg Sø. Arkivfoto

En del af det nye byggeomrdåe står til at blive nær Tvebjerg Sø. Arkivfoto

AARS:Selv om der er flere år til en længe savnet omfartsvej syd om Aars bliver til noget, så planlægges der på livet løs, som om den lå der med asfalt, fartstriber og det hele. Således har ejeren af et stykke jord ved Tvebjerg i Aars sydlige udkant anmodet kommunen om at få en lokalplan for det, så det kan byggemodnes. 40 boliger Området vil lægge sig pænt op ad den omfartsvej, der ikke er endeligt besluttet endnu, men som formentlig ligger tre-fem år væk. Man kan selvfølgelig ikke garantere på forhånd, at en lokalplan bliver vedtaget efter ejerens ønske. Men umiddelbart ligger sagen lige til højrebenet. Der er ikke registreret særlige interesser på stedet og det passer ganske fint ind i kommunens overordnede plan for Aars fortsatte vokseværk. Ejeren venter at placere godt 40 boliger af typen tæt-lav bebyggelse i området, der udgør rundt regnet 17.000 kvadratmeter. Det hele samlet som en enhed omkring en ny, lukket villavej. Udvider mod sydøst Vedtages planen bliver området nærmest klistret på den sydøstlige ende af kvarteret omkring Hans Egedesvej. Faktisk lige på den anden side af Tvebjergvej. Mod syd bliver nybyggerområdet på lidt afstand afgrænset af det, der formentlig skal lægge jord til en støjvold omkring omfartsvejen. Ifølge ansøgningen til kommunen står grundene til at blive bebygget med dobbelthuse. Noget en kommende lokalplan næppe har noget imod. - Vi er nød til at tage hensyn til de ting, der sker i fremtiden. Og selv om jeg ikke kan sige dig præcis hvornår omfartsvejen kommer, så er det noget byrådet prioriterer højt, fortæller viceborgmester Palle Jensen (S) fra økonomiudvalget. Venter på millioner Omfartsvejen har været højt prioriteret af især erhvervslivet i flere år. Også kommunen og handlende er ked af de mange tunge lastbiler, der tonser gennem Aars. Eneste hindring har sådan set været at finde et passende antal millioner at bygge den for. Byrådet har faktisk sat fem millioner kroner af til vejen hvert af de kommende to år. Vejforløbet er stort set lagt fast, men i 2012 går pengene til flere forundersøgelser. Projektets pris er ikke endeligt gjort op, men der skal betydeligt flere håndfulde millioner til inden vejarbejderne går i gang. - Der er stor vilje til det i byrådet, så jeg tror bestemt, at projektet snart bliver til noget. Hvis ikke vi kan finansiere det selv, er det muligt at vi kan låne penge til det af staten, vurderer Palle Jensen.