Trafikulykker

Års kamp kronet med millionerstatning

En lang og sej kamp for sin ret er nu endt lykkeligt for den 54-årige aalborgenser Henrik Asbo, som ved Vestre Landsret har vundet over såvel Topdanmark som eksperterne i Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen.

Det var en voldsom trafikulykke 27.oktober 1994 på motorvejen syd for Aalborg, der ændrede Henrik Asbos liv. Han holdt stille, da der var kø ved tunnelen, da han med påkørt bagfra af en bilist med omkring 100 km/t. Efter det voldsomme sammenstød blev Henrik Asbo, der ellers hele sit liv havde været rask og til dagligt arbejdede som psykolog, kørt med ambulance til Aalborg Sygehus for smerter i bl.a. nakken, hovedet og skuldrene. På sygehuset konstaterede lægerne, at Henrik Asbo havde fået en svær piskesmældlæsion. I dagene og ugerne efter sammenstødet blev hans smerter værrre og værre og det kulminrede med en blodprop i hjernen fem måneder senere, der gav Henrik Asbo lammelser i højre side samt store taleforstyrelser. Den billist, som kørte op i Henrik Asbo, havde en ansvarsforsikring i Topdanmark, og i de første to år efter ulykken, betalte Topdanmark derfor løbende tabt arbejdsfortjeneste til Henrik Asbo. Men da lægerne fastslog, at Henrik Asbo ikke kunne genvinde sin førlighed og derfor blev erklæret 95 pct. invalid og 100 pct. uarbejdsdygtig, smækkede Topdanmark pengekassen i - til stor overraskelse for ikke mindst Henrik Asbo og hans hustru. Det var eksperter i Arbejdsskadestyrelsen og Retslægerådet, der gav Topdanmark mulighed for ikke at betale yderligere erstatning til Henrik Asbo. Eksperterne mente, at det ikke kunne bevises, at der er en sammenhæng mellem Henrik Asbos piskesmæld og den efterfølgende blodprop. Det fik Henrik Asbo til at lægge sag an mod Topdanmark. I retssalen kunne speciellæger i apopleksi og neurokirurgi bl.a. fortælle, at det er en velkendt, omend ikke almindeligt, at piskesmæld kan føre til efterfølgende blodpropper. Det blev udslagsgivende. Henrik Asbo vandt sagen og blev tilkendt en på 3,14 millioner kroner plus renter på 2,4 millioner kroner - ialt 5,5 millioner kroner. Topdanmark afgjorde fredag, at man ikke vil anke sagen til Højesteret, og det glæder advokat Britha Bunk, Erstatningsadvokaterne i Århus, der har ført sagen for Henrik Asbo. - Henrik Asbo har levet ni år i usikkerhed, så en yderligere ventetid som følge af en anke til Højesteret ville være urimelig, påpeger hun. Samtidig glæder hun sig over dommen, hvor domstolene for første gang har tilsidesat både Arbejdsskadestyrelsen og Retslægerådet i samme sag. - Denne dom indeholder flere væsentlige budskaber til andre skadelidte. Dommen er først og fremmest en opmuntring til de skadelidte, idet den viser, at det betaler sig at stille spørgsmålstegn ved ekspertisen i Arbejdsskadestyrelsen og i Retslægerådet. Dommen markerer desuden klart, at når det gælder juridiske vurderinger som eksempelvis i denne sag spørgsmålet om årsagssammenhæng mellem et uheld og en lidelse – så er domstolene stadig de øverste eksperter. - Domstolene følger som udgangspunkt de vurderinger, der kommer fra særlig sagkyndige i eksempelvis Retslægerådet, men hvis skadelidte kan godtgøre, at vurderingerne er forkerte eller er foretaget på mangelfuldt grundlag, så kan domstolen tilsidesættede sagkyndige vurderinger. Det øger skadelidtes retssikkerhed, når skadelidte er oppe imod de tunge sagkyndige organer samt de økonomisk stærke forsikringsselskaber, fastslår Britha Bunk. Hun tilføjer, at dommen desuden understreger, hvor vigtigt det er, at en skadelidt er meget omhyggelig med indhentelse af speciallægeudtalelser/erklæringer lige fra uheldstidspunktet og indtil sagen kan afsluttes. Mange skadelidte glemmer at oplyse de undersøgende læger/speciallæger om vigtige detaljer i sygdomsforløbet. Det forekommer også af og til at lægerne glemmer at notere samtlige symptomer og det kan få afgørende betydning for skadelidtes ret til erstatning.