Lokalpolitik

Aars Kommune vil trafiksikre for en million kroner

AARS:Trafiksikkerhedsprojekterne står nærmest i kø for at blive løst i Aars Kommune. Og formanden for Teknisk udvalgs Bjarne Jensen (UP) erkender, at den oprindelig ambition, nemlig at afsætte tre millioner kroner om året til at føre trafiksikkerhedsplanen ud i livet, ikke er realistisk. I hvert fald ikke i 2006. - Vores udspil er, at der skal sættes én million kroner af på budgettet for 2006 til trafiksikkerhedsprojekter, siger han. Udvalget vil ikke sætte navn på de projekter, der vil blive taget fat på næste år, men Bjarne Jensen understreger, at projekter omkring skoler og andre steder, hvor der færdes børn, vil ligge højt på listen. - Desuden har vi i byrådet lovet hinanden, at der skal tænkes trafiksikring ind i projekterne, når vi foretager større udstykninger i fremtiden, siger han. Derudover vil pengene blive brugt på nødvendige projekter, der dukker op i løbet af året. - Endelig er der opgaver i oplandsbyerne, der skal gennemføres nu, siger han.