Aars Renseanlæg

Etableret 1976. Slam er det produkt, der er tilbage, efter at vandet er renset. Kalk giver bedre konsistens og hygiejne. Grænseværdi betyder, at der er en øvre grænse for indholdet af kemikalier. Overholder alle grænseværdier for slam. Gennensnittet i 2002 for eksempelvis nikkel var 540 mg/kg. Grænseværdien er 2500 mg/kg. Afsætter 6000-6500 tons slam om året.