Lokalpolitik

Aars skal finde 15 millioner

Budgetopgaven bliver lidt lettere end først forventet

AARS:Det er ikke en drømmeopgave, der venter byrådet i Aars, når budgettet for 2006 skal strikkes sammen i de første efter-årsuger. Men helt så slemt som frygtet tegner det ikke. Det første overslag fra kommunens økonomiske forvaltning pegede på et hul på 17 til 19 millioner kroner efter en fremskrivning af tallene fra i år. Men efter en grundigere gennemgang af udgifter og indtægter og en udmelding fra finansministeriet tegner billedet en smule lysere. - Vi skal finde i underkanten af 15 millioner kroner for at få balance i budgettet næste år, siger borgmester Knud Kristensen (K) . Den hjælpende hånd er indtil videre fortrinsvis kommet fra bloktilskuddet, der blev et par millioner kroner større end antaget i de første beregninger. Knud Kristensen forventer også, at kommunen igen i år får del i midlerne til vanskeligt stillede kommuner. De seneste år har kommunen fået i omegnen af fire millioner kroner på den konto. Skattestigning og justeringer på grundskyldspromillen har været en del af løsningen de seneste to budgetår. Det er ude af billedet i år. Til gengæld vurderer Knud Kristensen, at politikerne i Aars vil begynde at skele til serviceniveauet i nabokommunerne for at se om der der igennem kan rettes op på budgettallene. - Det vil være helt naturligt, om vi i år begynder at kigge på serviceniveauet i de kommuner, vi skal lægges sammen med og ser på, om der er steder, hvor vi enten ligger lidt over eller lidt under niveauet, siger han. Til gengæld bør byrådet i år holde sig fra salamimedtoden. - Det er ikke meget mere at hente ved justeringer. Tiden er til, at at vi ser på, hvad der er af skal og kan opgaver. Og så skal vi måske droppe nogle af kanopgaverne og koncentrere os om at levere kvaliteten på de områder, der er skal-opgaver, fastslår Knud Kristensen, der pointerer, at de fire kommuner på alle de områder, hvor det er muligt vil prøve allerede nu at profitere af den kommunale fusion. - Det ville også være skønt, hvis amtet ville spille med på de områder, vi står til at overtage. Det kunne spare os for at ansætte folk.