Skolevæsen

Aars Skole

AARS:Følgende elever forlader Aars Skole efter 9. klasse: 9.a. Maria Schacht, Nikolaj Bjerring Thomsen, Jeanette Nørhave, Simon Kjeldgaard Kristensen, Sabine Møller Simonsen, Jonas Frederik Kristensen, Stine Hendrup Andersen, Patrick Ejsing-Duun, Malene Hosbond, Pernille Thillemann Anderson, Kenneth Gjesing Munkholm, Lasse Lund Iversen, Maria Bundgaard Sørensen. 9.b. Louise Stenberg Poulsen, Sisse Vestergaard Andersen, Niclas Dahl Kastberg, Simon Kristensen, Matilde Drejer Nielsen, Marie Pernille Dahl Kristensen, Mikkel Sanderson, Lasse Nørgaard Andersen, Casper Kallesø Jensen, Babyasha Sritharan, Trine Møller Sørensen, Sine Jakobsen, Malene Silkeborg, Louise Lehmann Nielsen, Rikke Christensen, Camilla Kjeldsen, Peter Mark Thorsen, Michael Plambek Bengtsen, Michael Gamborg Nørgaard, Michelle Patricia Bøgh Henriksen. 9.c. Thomas Kristian Kristensen, Jannie Kjær Pedersen, Jesper Neistskov Sørensen, Natalia Senika Hansen, Peter Asbjørn Poulsen, Mark Just Petersen, Troels Bach Christensen, Mille Østergaard Nielsen, Maria Heilskov Holm, Charlotte Tange Ryberg, Morten Pedersen, Niclas Krüger Sørensen, Camille Jensen, Joachim Trier Norge Kristensen, Nicolaj Søndergaard Sørensen. Klasse SPE. Camilla Kærgaard Magnussen. Klasse SPF. Helle Rask, Regitze Mejlstrup Nielsen. Legater. Grethe Friis Legatet: Pernille Thillemann Anderson 9.a. Meilingslegatet: Camilla Kjeldsen 9.b. Aars Skoles legat:: Camille Jensen 9. c.