Aars skoler presser på for skolemad

Eleverne skal tilbydes sund skolemad allerede i år

AARS:Østermarkskolen og Aars Skole ønsker at få indført en skolemadsordning allerede for skoleåret 2006/2007, selvom en sådan ordning kan blive en realitet året efter, når de fire vesthimmerlandske kommuner lægges sammen. Derfor har skolebestyrelserne på de to skoler bedt kulturudvalget om at tage stilling til en madordning. Og det synes kulturudvalget er en fremragende ide. - Det er jo noget, vi har talt om i mange år. Og vi synes, det er en god ide at arbejde videre med, siger kulturudvalgsformand, Jan Dyregaard (V). Aars Kommunes centralkøkken har allerede meldt ud, at det ikke kan løfte opgaven med en madordning. Derfor har forvaltningen taget kontakt til Løgstør Kommune, der har kapaciteten til at levere mad til skolerne i Aars. - Vi mener, at kommunen skal tage kontakt til Løgstør for at få en tilbagemelding på, om det overhovedet kan lade sig gøre. Og hvis de åbner op for muligheden, så er vi positivt indstillet, siger Jan Dyregaard (V). Men selvom en skolemadsordning ikke kan lade sig gøre i indeværende skoleår, så har skolemaden ikke lange udsigter, forklarer Jan Dyregaard. I forbindelse med kommunesammenlægningen bliver der nemlig arbejdet på at lave en samlet politik for området. En fælles skolemadsordning for hele Vesthimmerlands Kommune kan naturligt nok først træde i kraft for skoleåret 2007/2008. Et medlem af kulturudvalget, Jan Hansen (S), ønsker i forbindelse med en eventuel indførelse af skolemad, at byrådet tager stilling til, om der er mulighed for en gratis madordning. Det forslag der arbejdes videre på i øjeblikket er nemlig brugerbetaling.