Aars smider narkoen ud af byen

1100 svar i stor spørgeskemaundersøgelse viser, at unges misbrug i Aars ligner landsgennemsnittet

AARS:Med en million kroner i baghånden fra Indenrigsministeriet og et sæt spilleregler fra Sundhedsstyrelsen som rettesnor, har Aars Kommune taget kampen op mod unges misbrug i projekt "Narkoen Ud Af Byen". Blandt de første synlige skridt var et møde med konsulent Jesper Schwartz fra Ribe amt forleden. Foran en snes styregruppemedlemmer og foreningsledere fortalte han om Ribes projekt "Forældre-back up". Projektet går i korthed ud på at helt almindelige forældre uddannes til at møde andre almindelige forældre og fortælle om deres erfaringer som forældre til en teenager. - På lidt længere sigt håber vi at sætte gang i et tilsvarende projekt i Aars, fortæller Malene Stjernholm, der siden 1. december har været ansat som koodinator på "Narkoen Ud Af Byen". Hendes første arbejdsopgaver har været at lave en projektbeskrivelse og at kortlægge omfanget af de unges misbrug i Aars Kommune. Kortlægningsrapporten bygger på 1100 svar på et internetbaseret spørgeskemaer, som alle unge mellem 15 og 20 år i Aars Kommune er blevet bedt om at svare på. 1100 svar svarer til en svarprocent på omkring 60. Det er nok til at give et kvalificeret billede af de unges forhold til hash og andre euforiserende midler i Aars. Rapporten er ikke færdig endnu, men overordnet viser den, at de 15-20 årige i Aars hverken er værre eller bedre end unge i resten af landet. - Eksempelvis har 40 procent af alle unge mellem 16 og 20 år prøvet hash. Lidt flere drenge og lidt færre piger end landsgennemsnittet, men tilsammen på niveau med resten af landet, forklarer Malene Stjernholm. Den samme tendens gør sig gældende på de øvrige misbrugstyper. - Men undersøgelsen viser også, at det er meget få, der har et aktivt misbrugsproblem, understreger hun. Rapporten bekræfter samtidig, at de unges første møde med hash og andre euforiserende stoffer sker i månederne mellem de afslutter folkeskolen og begynder på gymnasiet. - Det hænger formentlig sammen med, at det er i den periode, de frigør sig fra forældrene og begynder at lytte til kammeraterne. Den færdige rapport bliver afleveret til den omfattende styregruppe bag "Narkoen Ud Af Byen" omkring 1. maj sammen med den færdige projektbeskrivelse som - på sigt - skal være med til at mindske unges misbrug i Aars Kommune. - Men det er en langsigtet proces, og man skal ikke bliver overrasket, hvis det viser sig, at der er et større misbrug, når vi laver opfølgningsundersøgelsen sidst i 2006, siger Malene Stjernholm. På papiret stiger misbruget nemlig ofte i opfølgningsundersøgelserne. - Det er et udtryk for at lærere og forældre bliver klædt bedre på til at opdage unges misbrug, påpeger hun.