Lokalpolitik

Aars til Farsø: Op af skyttegraven

Borgmester giver byrådsmedlem Søren Virenfeldt svar på tiltale

FARSØ:Diskussionen om sammenlægning af kommuner og samarbejde om fælles opgaver har ikke langt til enden, hvis den skal begynde på den måde, som formanden for Farsø kommunes børne- og kulturudvalg, Søren Virenfeldt (UP) lagde op til forleden, mener borgmesteren i Aars, Knud Kristensen (K). Søren Virenfeldt fremførte i NORDJYSKE, at Farsø og Nørager blot må nøjes med at betale lønningerne, når det gælder samarbejdet med Aars om huslejenævn, erhvervsudvikling, formidling af jobs og integrationen af flygtninge. - I alle tilfælde foregår arbejdet fra Aars, understregede Søren Virenfeldt. Sådan kan det ikke fortsætte, hvis vi skal ind i et tættere kommunesamarbejde. Knud Kristensen afviser, at Aars har stillet krav om, at arbejdet i de nævnte tilfælde skulle foregår fra Aars. - Vi havde lokalerne og folkene, så ville det jo være mærkeligt, hvis vi skulle sige til dem, at nu skulle de til at arbejde fra Nørager eller Farsø, fortsætter Knud Kristensen. Det kører meget professionelt, og det må være udgangspunktet. Hvordan gør vi det bedre, dén diskussion må vi tage for at komme op af skyttegraven, som Søren Virenfeldt sidder i. Knud Kristensen fremhæver det fælles Erhvervsudviklingsråd for Aars, Nørager og Farsø, hvor der er en fælles styregruppe og fælles personale. Det foregår meget professionelt, mener han. - Jeg har meget svært ved at forstå det, Søren Virenfeldt taler om. Erhvervsudviklingsrådet kan være en begyndelse og måske kan andre kommuner kan indgå. - Det kan jo være en begyndelse, fortsætter Knud Kristensen og peger på, at formandskabet går på skift. I år det Farsø og næste år Nørager. - Jeg synes ikke, at man starte med at snakke om, hvad der skal nedlægges. Vi må starte med at diskutere, hvordan vi gør tingene bedre. De indledende drøftelser kan borgmestre og kommunaldirektører tage. Nibe og Støvring må også med i de drøftelser, da de ligger nærmere Aalborg. Diskussionen må foregå i en bredere kreds, for det vil give flere ideer, og man kommer ikke uden om at drøfte amterne samtidig. Hvilke opgaver kan større kommuner klare og hvilke opgaver skal være statens. Dermed er Knud Kristensen fortaler for to niveauer i Danmark, kommunerne og staten. - Vi må udvikle nogle bæredygtige kommuner så tæt på borgerne som muligt. For os danskere er det en lang rejse til de nuværende amter. Man får tre-fire afslag eller må vente 12-13 uger på svar. I stedet skulle vi have nogle slagkraftige kommuner, men jeg har da ikke den færdige løsning, slutter Knud Kristensen.