Årsag til forurenet vand fortsat en gåde

Analyser af vandet i Ellidshøj er formentlig klar i løbet af weekenden, siger vandforsyningschef

Forurening 20. september 2002 08:00

ELLIDSHØJ: De 110 husstande i Ellidshøj, der siden mandag har haft forurenet vand, må indtil videre fortsætte med at koge vandet. Siden en prøve på vandværket i mandags viste forekomster af enterokokker, har Aalborg Kommunes vandforsyning taget yderligere prøver - denne gang også fra selve boringen og vandledningsnettet. Det skete tirsdag og onsdag. Vandforsyningschef Klaus Kolind-Hansen oplyser, at man i øjeblikket afventer resultatet af alle analyserne, der formentlig foreligger i løbet af weekenden. Umiddelbart derefter vil de berørte husstande blive orienteret pr. brev. Bakterietypen enterokokker er i sig selv normalt ufarlige, men de er indikatorer på, at der kan være andre og farlige bakteriertyper i vandet. Derfor har embedslægen og vandforsyningen valgt at anbefale kogning af vandet, hvis det skal bruges til at drikke eller til madlavning. De afventede analyser skal klarlægge, hvor galt det står til med vandet. Samtidig håber Klaus Kolind-Hansen på, at analyserne vil klarlægge selve forureningskilden, der fortsat er uvis. - Vi har lavet et teknisk tilsyn på værket, og der er ingen åbenlys årsag, siger Klaus Kolind-Hansen om, hvorfor vandet er forurenet. - Det er et meget lille anlæg, som står få meter fra boringen. Der er altså ikke tale om en lang råvandsledning, som der er gået hul på et sted, siger Klaus Kolind-Hansen. Vandforsyningschefen oplyser, at vandværket gennegik en ombygning i juli, hvor der blandt andet blev installeret nye rør og skiftet pumpe ud. Det skal klarlægges, om ombygningen kan være årsag til det forurenede vand. Men Klaus Kolind-Hansen finder det "rimeligt uforståeligt", hvis det skulle vise sig at være tilfældet: - 19. juli tog vi en prøve inden værket blev sat i gang efter ombygningen. Prøven var fuldstændig ren, fortæller vandforsyningschefen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...