Aalborg

Årsmøde for landmænd

BRØNDERSLEV:LandboNord indbyder medlemmerne til kredsårsmøder. Det sker i aften, og kreds 4, der dækker Brønderslev, Pandrup og Aalborg Kommune Nord, holder mødet på Landboskolen i Danmarksgade. Her vil kredsformand Thomas Sejlund aflægge beretning, og de enkelte bestyrelsesmedlemmer vil berette om det faglige arbejde i LandboNord. Der er endvidere lagt op til en spændende valghandling, idet der er nyvalg på alle poster til kredsbestyrelsen som følge af nye vedtægter. Her reduceres kredsbestyrelsens størrelse fra seks til fem. Valgene ændres endvidere, så kredsårsmødet nu vælger formand og repræsentanter til fagudvalgene direkte.