Blenstrup

Årsmøde i Ældre Sagen

SKØRPING:På Ældre Sagen, Skørping Lokalkomites årsmøde omtalte formanden Eva Holm Christensen mange af årets aktiviteter og fremhævede særligt temadagen i Blenstrup i februar om Skørping Kommunes ældrepolitik. Efter formandens mening et virkelig godt arrangement, hvor man kom ind på de mange aspekter i ældrepolitiken. Eva Holm Christensen bemærkede, at projektet Ældre møder unge i skolen havde været en stor succes, og at det nu følges op med kurser for de frivillige i Gerlev Legepark på Sjælland. Hun kunne desuden notere stor opbakning til en ide om at arrangere nytårskoncert i samarbejde med Støvring Lokalkomite. 580 personer over 65 år er blevet vaccineret for influenza, og det vil forsøgt gentaget til efteråret. Kassereren Frank Pedersen gav en orientering om lokalkomiteens regnskab, som udviste et disponibelt beløb på cirka 15.000 kr. når alle faste udgifter er betalt. Caroline Carlsen blev nyvalgt til bestyrelsen i stedet for Ingrid Appel. Den øvrige bestyrelse består af Eva Holm Christensen, Ejnar Sørensen, Inger Broe Pedersen, Arne Kærsgaard, Niels Nørregaard Larsen og Martin Bjerring. Lokalkomiteen tæller 630 medlemmer i Skørping Kommune.